Opvoedingsondersteuning via e-mail

Tijdens deze vormingsdag worden praktijkgerichte kaders rond e-mailhulp- en dienstverlening aangeboden. 
Deze training kwam tot stand naar aanleiding van het ontwikkelen van de 'Leidraad voor e-mail-dienstverlening in opvoedingsondersteuning'.

Programma:

1. Visie op e-mailhulpverlening + kracht en kwetsbaarheid van e-mailhulp

Samen met de deelnemers worden krachten en kwetsbaarheiden van e-mailhulp in kaart gebracht en vergeleken met face-to-facehulp of telefonische hulpverlening.

2. Belang van e-mailhulpbeleid

Volgende vragen naar positionering en organisatie van de e-mailhulpverlening in de werking worden besproken:

  • Opmaak van een antwoordprotocol.
  • Waarvoor zetten we e-mailhulp wel en niet in?
  • Hoe zorgen we voor kwalitatieve e-mailhulp, die niet afhangt van de medewerker die de mail binnenkrijgt? (reactietermijn bepalen, opvragen van voorinformatie, opmaak bestandenbibliotheek, doorverwijzen via e-mail…)
  • Hoe springen we om met e-mailhulptranscripten?
  • Hoe aandacht hebben voor kwaliteitsbewaking en -borging?

3. E-mailhulp-methodiek

  • E-mailhulp … een proces in stappen
  • E-mailhulp … een proces met meerdere actoren
  • E-mailhulp … een proces in de diepte

Met aandacht voor …

… schermlezen, schermschrijven en schermpathie
… aanbevelingen en tips

Meer informatie of vragen?

EXPOO
Onze medewerkers zijn zeer mobiel. We voorzien daarom geen telefoonpermanentie.

Organisator

logo expoo klein.jpg

Datum

Bij voldoende interesse wordt deze vorming opnieuw aangeboden.

Trainer

Saskia Saelens, Arteveldehogeschool Gent

Doelgroep

Voor opvoedingsondersteuners die in hun werk als beroepskracht of als beroepskracht in opleiding of als vrijwilliger reeds e-maildienstverlening realiseren of deze taak heel binnenkort zullen opnemen. 

Prijs