Online communiceren in opvoedings- en gezinsondersteuning

Online communiceren met gezinnen en ouders is niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk. In coronatijden is het belang van de digitale kanalen extra duidelijk geworden. Het stelt je organisatie en jou als professional voor heel wat uitdagingen en keuzes. Hoe ondersteun je ook online kwaliteitsvol? Hoe werk je inclusief? Wat doe je om alle ouders te bereiken en hen wegwijs te maken in online communicatie? En welke lessen trek je uit deze crisis om je werking duurzaam te verbeteren?

EXPOO ontwikkelde samen met Arteveldehogeschool – sociaal werk een pakket online communiceren in opvoedings- en gezinsondersteuning. Het helpt om goede keuzes te maken en jullie competenties te versterken in de online en blended communicatie met ouders. 

Dit pakket bestaat uit 8 modules. Module 1 zet in op de basis, namelijk een visie voor jouw organisatie op online oudersteunen van gezinnen. Wat is kwaliteitsvolle blended dienstverlening? Wat zijn de voordelen van online communiceren met ouders? Wat zijn valkuilen? Het is dan ook zeker aangeraden om deze module als instap te volgen. De volgende 7 modules gaan telkens in op een manier van online communiceren met gezinnen.
In elke workshop gaan deelnemers met elkaar en de trainer in interactie. Er is ook telkens een getuigenis van een praktijk. 
Je kan voor elke module afzonderlijk inschrijven. Let wel op: verschillende modules bestaan uit een workshop en een e-learning pakket of opdrachten die je zelfstandig doorloopt of maakt. Voorzie dus naast de workshop voldoende tijd voor jezelf voor deze doe-opdrachten.


Module 1: een kader voor online ondersteunen van gezinnen

“Ouders online ondersteunen is geen doel op zich”

Na deze workshop …

 • kan je een visie op en de positie van online ondersteuning in je werking formuleren;
 • heb je zicht op ‘noodzaak’ en ‘meerwaarde’ van online ondersteuning (zowel vanuit ouder- als vanuit jouw perspectief);
 • ken je de voorwaarden vooraleer je professionele online ondersteuning kan realiseren;
 • heb je een tool om te zien welke voorwaarden in jouw organisatie reeds gerealiseerd zijn.

Datum workshop: dinsdag 11 mei (10u-12u) + duur quickscan: 1,5 uur


Module 2: e-mail in opvoedingsondersteuning

“E-mailen in opvoedingsondersteuning doe je niet zomaar tussen de soep en de patatten”

Je neemt voor aanvang van de workshop een e-learningpakket door met werkbundel. Na dit online-leerpakket en deze workshop …

 • kan je voor je eigen organisatie een beleid formuleren voor professionele e-mailondersteuning;
 • heb je do’s en don’ts om systematisch en doelgericht ondersteuningsvragen via e-mail te lezen en te beantwoorden;
 • weet je hoe je deontologische aspecten bij e-mailcommunicatie kan aanpakken;
 • heb je aandacht voor een professionele grondhouding bij het beantwoorden van e-mailvragen van ouders;
 • ben je verrijkt met de ervaring van het beantwoorden van e-mails vanuit de Opvoedingslijn.

Datum: vrijdag 21 mei (9u30-12u30) + duur e-learningpakket: 1,5 uur


Module 3: chatten in opvoedingsondersteuning

“Chatten, dat is nabijheid dankzij de afstand realiseren”

Deze module bestaat uit een workshop en een online chatoefening met reflectie. Na deze workshop en de chatoefening …

 • heb je een kader en do’s en don’ts rond professioneel chatten in opvoedingsondersteuning;
 • weet je hoe je via chat toch een sterke verbinding met (anonieme) ouders kan realiseren;
 • heb je zicht op deontologische aspecten rond professioneel chatten met ouders;
 • heb je zicht op de organisatie van een chataanbod;
 • kan je je chatondersteuning systematisch evalueren;
 • ben je verrijkt met de ervaring in het chatten vanuit CAW Oost-Brabant met 1712.

Datum: vrijdag 11 juni (9u30-12u30) + duur online chatoefening: 1 uur


Module 4: een webinar voor ouders organiseren

“Een webinar geven, is meer dan een powerpoint aframmelen”

Na deze workshop …

 • ken je de voorwaarden om kwaliteitsvol een online vorming of webinar te organiseren;
 • heb je do’s en don’ts om zo’n online vorming stap voor stap aan te pakken (van voorbereiding tot nazorg);
 • weet je hoe je interactie tijdens zo’n webinar kan stimuleren.
 • ben je verrijkt met de ervaring in het organiseren van webinars vanuit VCOK.

Datum: dinsdag 29 juni (13u30-16u30)


Module 5: een online groepsaanbod met gezinnen organiseren

“Elke ouder in een schermpje … zo kan je toch geen groepsdynamiek opzetten?”

Toch wel! Na deze workshop …

 • weet je welke duidelijke afspraken je met ouders moet maken als ze deelnemen aan een online groepsaanbod;
 • heb je aandachtspunten om je groepsaanbod degelijk te kunnen voorbereiden;
 • kan je tijdens een groepsaanbod dynamisch je deelnemers betrekken;
 • ken je een aantal tools om meer interactie te realiseren.
 • ben je verrijkt met de ervaring uit het PWOproject van de UCLL: sharing is caring, ouderteams als opstap naar sterk ouderschap.

Datum: donderdag 2 september (9u30-12u30)


Module 6: beeldbellen in opvoedingsondersteuning

“Beeldbellen is méér dan in elkaars gezicht kijken en praten”

Na deze workshop en het beeldbel-oefengesprek …

 • heb je een kader en do’s en don’ts rond de diverse stappen in professioneel beeldbellen in opvoedingsondersteuning;
 • weet je hoe je beeldbellen in je aanbod een plek kan geven;
 • ken je de deontologische aspecten rond professioneel beeldbellen met ouders;
 • heb je zicht op welke middelen je kan inzetten om meer interactie in je gesprek te krijgen;
 • kan je je beeldbelondersteuning systematisch evalueren;
 • ben je verrijkt met de ervaring in beeldbelcontacten met ouders vanuit Kind en Gezin.

Datum: dinsdag 14 september (9u30-12u30) + duur beeldbel-oefeningen: 1,5 uur


Module 7: sociale media inzetten in opvoedingsondersteuning

“Sociale media inzetten … dat is dáár zijn waar je doelgroep zit”

Na deze workshop …

 • heb je goed zicht op wat de mogelijkheden en grenzen zijn van het inzetten van sociale media in opvoedingsondersteuning;
 • ken je de voorwaarden voor een haalbare ‘contentplanning’ voor je sociale media;
 • zie je mogelijkheden om samen te werken met anderen op sociale media;
 • heb je zicht op (de noodzaak van een) sociale mediabeleid in je organisatie;
 • ben je verrijkt met de ervaring van Instagram-vorming door CKG De Schommel en het project Stan de Opgroeicaravan.

Datum: donderdag 30 september (9u30-12u30)


Module 8: online informeren rond opvoeding

“Online lezen we niet … we scrollen en screenen”

Na deze workshop en dit online leerpakket …

 • heb je zicht op de eigenheid van weblezen en -schrijven;
 • ken je de essentie en do’s en don’ts van de opbouw van online info over opvoeding;
 • kan je online info over opvoeding professioneel evalueren;
 • word je getriggerd om online info over opvoeding nog meer op maat van ALLE ouders te schrijven;
 • ben je verrijkt met de ervaring van Groeimee.be.

Datum: dinsdag 26 oktober (9u30-12u30) + duur online leerpakket: 1 uur

Meer weten over online werken?

Op zoek naar bergijpbare handleidingen of filmpjes om online te werken met gezinnen? Alles weten over hoe online dienstverlening uitbouwen? Ga dan zeker eens naar onze themapagina online dienstverlening

Organisator

logo expoo klein.jpg
Artevelde

Data

 • Module 1 kader:
  11 mei - 10u-12u
 • Module 2 e-mailen:
  21 mei - 9u30-12u30
 • Module 3 chatten: 
  11 juni - 9u30-12u30
 • Module 4 webinars: 
  29 juni – 13u30-16u30
 • Module 5 groepsaanbod:
  2 sept – 9u30-12u30
 • Module 6 beeldbellen:
  14 sept – 9u30-12u30
 • Module 7 sociale media:
  30 sept – 9u30-12u30
 • Module 8 online informeren:
  26 okt – 9u30-12u30

Locatie

Het hele pakket gaat online door. Je ontvangt een link enkele dagen voor aanvang van elke module.

Trainer

Philippe Bocklandt, docent en onderzoeksmedewerker onlinehulp - Arteveldehogeschool Sociaal werk

Voor wie

Voor iedereen die tewerkgesteld is of binnenkort start in settings die opvoedings- of gezinsondersteuning aanbieden.

Prijs

Deelnemen aan een module kost 100€. Je kan je inschrijven voor meerdere modules, neem je deel aan 2 modules is deelnameprijs 200€, voor 3 modules 300€, voor 4 betaal je 400€...

Wil je je inschrijven voor alle 8 de modules, contacteer ons dan via info@expoo.be dan krijg je een voordeelprijs van ons.