Vormingen en trainingen

EXPOO organiseert over verschillende thema's vorming- en trainingssessies. Voor dit aanbod werkt EXPOO steeds samen met experten uit het werkveld.

Train-the-trainer Draaiboek perinataal groepsaanbod

EXPOO werkt samen met diverse partners uit het werkveld aan een kwaliteitsvol kader rond perinataal groepsaanbod. Daarnaast ontwikkelden we een draaiboek die professionals kunnen gebruiken in het organiseren van perinatale groepsbijeenkomsten. 

Tijdens deze train-the-trainer willen we vroedvrouwen, groepswerkers die aan de slag willen gaan met dit draaiboek, meenemen in de opzet, visie en methodieken van het draaiboek.

Datum: dinsdag 23 maart 

Werken met vrijwiligers in een Huis van het Kind

Veel Huizen van het Kind werken samen met vrijwilligers. Hoe kan je een motiverende vrijwilligersvriendelijke context creëren? Hoe zorg je voor een vlotte samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers? Dit en veel meer vragen komen aan bod tijdens deze driedaagse online training.

Data: dinsdag 11 mei,  dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei 2021

Bouwstenen voor lokale regie en samenwerking

Er wordt steeds meer samengewerkt tussen organisaties. Samenwerkingsverbanden als Huizen van het Kind zijn daar sprekende voorbeelden van. Toch verloopt het proces van samenwerken niet altijd even eenvoudig. Tijdens deze tweedaagse verdiepen we ons in wat nodig is om tot succesvol samenwerken te komen.

Data: 22 april en  6 mei 2021

Werken met groepen: Eerste hulp bij emoties van tieners

Tijdens deze tweedaagse training van EXPOO i.s.m. UGent leer je om ouders van jongeren te ondersteunen in het omgaan met emoties vanuit de Zelf-Determinatie Theorie.

Werken met groepen: Waakzaam zorgen voor tieners

Met deze 'Train de Trainer' voor professionelen leer je werken met oudergroepen vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen de Preventieve Gezinsondersteuning.  Deze driedaagse training is een praktische training om de methodiek te implementeren in de eigen voorziening. Je gaat aan de slag met de publicatie 'Waakzaam zorgen voor tieners'.

Basismodule: Pedagogisch adviseren

Een tweedaagse training die bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagogisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren.

Data voorjaar: 15 en 22 maart 2021
Data najaar: 20 en 27 september 2021

Werken met groepen: Ervaringsgericht werken

Tijdens deze actieve vorming verdiepen we ons in de kenmerken en werkzame elementen in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen vanuit het ervaringsgerichte.

Online werken: competenties voor individuele opvoedingsondersteuning

Als je werkt met chat of email maar ook met beeldbellen, mis je soms lichaamstaal of mimiek van de ouder. Je moet extra je best doen om contact te maken en tegelijkertijd structuur aan te brengen in het gesprek. Van de ouder wordt een grote mate van zelfredzaamheid gevraagd. EXPOO wil i.s.m. de Arteveldehogeschool jou de mogelijkheid geven deze extra competenties op maat van jouw opdracht te verwerven.

Werken met groepen: OO10-stress

EXPOO biedt i.s.m. Kwadraat (CAW Antwerpen vzw) een train-de-trainer aan om aan de slag te kunnen met de oudertraing OO10-stress voor ouders van tieners.

Rots & Water© training

EXPOO biedt jullie de kans om de driedaagse Rots & Water© training te volgen in België. Rots en Water is een psychofysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+), het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.