Online leermodules

EXPOO maakt werk van digitale tools die je helpen om vanop je werkplek bij te leren over opvoedings- en gezinsondersteuning.

Fold-up meeting Huizen van het Kind

EXPOO en Kind en Gezin organiseert tweemaandelijks een fold-up meeting voor de Huizen van het KInd. 

Een fold-up meeting is een online meeting.  In dergelijke meeting wordt een thema eerst toegelicht door een expert. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen. De meeting wordt afgesloten met conclusies en to do's.

De opnames van de fold-up meeting zijn te herbekijken.

E-learning scheiding

Het scheidingsproces gaat gepaard met ingrijpende veranderingen. Dat zorgt bij gezinnen en hun omgeving vaak voor veel vragen, twijfels en leidt niet zelden tot hoog oplopende emoties. Professionals waar ouders, kinderen, jongeren en hun context advies en hulp zoeken, zijn vaak zoekende hoe hiermee om te gaan. Dit e-learning pakket wil professionals ondersteunen om het gesprek rond scheiding aan te gaan. Het pakket helpt om zich in te leven in de verwarring, de verschillende perspectieven van de gezinsleden en conflicten die daarbij kunnen ontstaan. Centraal staat de impact op het gezins- en familiesysteem.

Het pakket is opgebouwd uit 3 modules: 

  • Module 1. Sluit aan bij het perspectief van de cliënt.
  • Module 2. Breng het kindperspectief in beeld.
  • Module 3. Maak het conflict hanteerbaar.

Elk van de modules bestaat uit een korte getuigenis, een theoretisch kader, gesprekstechnieken & tools, en meer informatie. De e-learning kan in zijn geheel of per module worden doorlopen. De professional kan bepaalde onderdelen onmiddellijk in het gesprek met de cliënt inzetten.

Deze e-learning kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid. Deze e-learning werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool in samenwerking met EXPOO.

Webinar 'Opvoedingsondersteuning'

EXPOO organiseerde i.s.m. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) een webinar rond opvoedingsondersteuning, rond de functies en uitgangspunten, de behoeften van ouders en het mogelijks aanbod.

Online module "Wegwijs in Opvoedingsondersteuning"

In de online module "Wegwijs in Opvoedingsondersteuning" word je in een halve dag doorheen de basis van opvoedingsondersteuning geloodst. 

Radio EXPOO, daar hangt Kennis-maken in de lucht

Vanaf 30 april verzorgt EXPOO elke twee weken een radio-uurtje: Radio EXPOO

Logo radio expoo def.jpgElke uitzending nodigen we een centrale gast uit in de studio rond een thema. Daarnaast gaan we ook in gesprek met elk van jullie, vanuit jullie ervaringen, vragen, bevindingen in het werkveld én dit in combinatie met een de gepaste muziek.

Welkom op Radio EXPOO

Webinars "Samenwerken"

Samen met Kind en Gezin en de Arteveldehogeschool organiseerde EXPOO een driedelige webinar rond Samenwerken. 
Je kan de opnames van de webinars herbekijken.

Kennisupdate Radicalisering

EXPOO organiseerde een kennisupdate over radicalisering. Je kan de bijdragen van een aantal sprekers online herbekijken.

EXPOO-tv

EXPOO verzamelt kennis & praktijken in woord en beeld. Hier vind je alle video’s die EXPOO gemaakt heeft. Gebruik ze vrij ter inspiratie.

Kind en Gezin Academie

De Kind en Gezin Academie biedt ook een heel aantal online leermodules aan. Je vindt deze terug op het leerportaal van de Kind en Gezin Academie.