Fold-up meeting Huizen van het Kind

Wat is een fold-up meeting?

Een fold-up meeting is een online meeting. Je neemt deel aan de meeting vanop je werkplek via je laptop.

In deze meeting wordt eerst een thema toegelicht door een expert. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen.
De meeting wordt afgesloten met conclusies.

Praktisch 

Je kan de fold-up meeting volgen via microsoft teams. Je kan de spreker en presentatie live zien op je eigen toestel.  Je kan echter geen vragen stellen of ideeën uitwisselen met de expert en andere deelnemers via audio. Wel kan je vragen stellen via de chatfunctie, die we dan kunnen inbrengen bij de expert. 

Fold-up meeting 15 september van 13 tot 14u: Lokaal samenwerken tegen armoede

Armoede is en blijft een groot maatschappelijk probleem. En hoewel veel van de hefbomen om armoede structureel aan te pakken niet op het lokale niveau liggen, kan er ook lokaal aan armoedebestrijding gedaan worden. In deze fold- up komen zowel algemene beschouwingen als concrete projecten aan bod die laten zien hoe door lokaal samen te werken dit probleem kan aangepakt worden, met uiteraard extra aandacht voor de rol van de Huizen van het Kind. 

Herbekijk

De vorige fold-up meeting sneden volgende thema's aan: de eerstelijnszones, geïntegreerd breed onthaal, Lokaal Overleg Kinderopvang, Lokaal Loket Kinderopvang en Decreet Buitenschoolse Opvang en activiteiten, kleuterparticipatie. Je kan de meeting herbekijken.

logo
We horen graag jouw mening!

Laat ons weten hoe jij de fold-up meetings ervaart.