Inspiratie- en uitwisselingsmoment: 'Ontmoeting en sociale cohesie’

Een kop koffie, op een plek waar ouders en kinderen elkaar ontmoeten, praten en spelen. Het lijkt eenvoudig en toch schuilt er zoveel meer achter laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten. Ze verbinden mensen en versterken de sociale cohesie. Voor de kinderen zijn er extra ontwikkelingskansen.
In Vlaanderen en Brussel vind je hier bijzonder mooie praktijken rond. Denk maar aan:

  • Spel en ontmoetingsplaatsen

  • Ontmoeting gefaciliteerd op het consultatiebureau, in kinderopvang, op scholen

  • Ouder-kind activiteiten in de Koala-werkingen

  • Ervaringsgerichte oudergroepen in bijvoorbeeld inloopteamsw

  • Het aanbod van spelotheken en ruilwinkels

  • Ontmoeting in de openbare ruimte

  • En zoveel meer ...

De coronacrisis zette aan tot het uitproberen van nieuwe aanbodsvormen: online ontmoeten, outreachende activiteiten...

Programma

Omwille van de beperkingen ten gevolge van corona lukt het moeilijk om de fysieke uitwisselingsdag zoals eerder voorgesteld kwaliteitsvol te organiseren. In plaats van deze fysieke uitwisselingsdag organiseren we een online intervisie met als thema ouders/kinderen verbinden in coronatijden.
In kleine groepen (max 20 deelnemers) en via de intervisiemethodiek willen we succeservaringen delen en ingaan op knelpunten.
De online intervisiemomenten zijn volzet. We publiceren in de loop van oktober een verslag.
Vragen en ervaringen kunnen ook gedeeld worden in de thematische netwerkgroep (basecamp)
In het najaar werkt EXPOO verder aan een inspirerend ondersteuningsaanbod rond spel en ontmoeting en sociale cohesie dat we dan hopelijk in 2021 kunnen lanceren.
 

 

Organisator

Expoo

Data - alle data zijn volzet

Je kan aansluiten op één van volgende data

  • 25 september van 9u30 tot 12u (volzet)
  • 25 september van 13u30 tot 16u (volzet)
  • 2 oktober van 9u30 tot 12u (volzet)

Locatie

Online

Prijs

Deze dag is gratis. Inschrijven is verplicht want het aantal deelnemers is beperkt.
Als je toch niet aanwezig kunt zijn na inschrijving, laat dat dan zeker weten.

Meer weten over het thema?

Neem alvast een kijkje op de themapagina ontmoeting en naar het congresverslag over sociale cohesie.