Events en uitwisselingsdagen

EXPOO organiseert jaarlijks events, uitwisselings- en inspiratiemomenten en een congres om organisaties te inspireren, te ondersteunen en te verbinden. Je vindt op deze pagina een overzicht van al deze activteiten die op de agenda staan.

Dialoogsessies en inspiratiedag welzijn en onderwijs

Maak kennis met sterke kleine en grote initiatieven waarbij onderwijs en welzijn de samenwerking aangaan met als doel kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties beter te ondersteunen. WIl jij je laten inspireren en mee werk maken van een sterk samenwerken tussen onderwijs en welzijn om samen gezinnen in kwetsbare situaties beter te onderstunen om zo ook de leer- en ontwikkelkansen van kinderen en jongeren te bevorderen? 

Om de kansen voor kinderen en jongeren in hun schoolloopbaan te vergroten brengen de coördinatoren Jeugdhulp-Onderwijs (vanuit Opgroeien) de inzichten en deskundigheid uit het beleidsdomein Welzijn binnen in het Vlaams onderwijs. Dit zowel voor het kleuter-, lager als secundair onderwijs. Dit initiatief is aanvullend op de bestaande werkingen binnen onderwijs en welzijn. In tandem met de coördinatoren Samen tegen Schooluitval (aangesteld vanuit de CLB’s i.o.v. het Departement Onderwijs en Vorming) krijgen regionale lerende netwerken vorm om dit te realiseren. 

Er staan 3 online dialoogsessies voor je klaar met boeiende praktijken in Vlaanderen én een fysieke inspiratiedag op maandag 20 juni 2022 in Brussel.