Bijleren

Op deze pagina vind je een overzicht van alle (online) bijleermogelijkheden die EXPOO aanbiedt of organiseert voor actoren uit het werkveld gezinsondersteuning.

Radio EXPOO

Radio EXPOO, daar hangt kennis-maken in de lucht! 
Tweewekelijks maken we een uur radio voor professionals. Luchtig, inspirerend en glashelder. Elke uitzending nodigen we een centrale gast (virtueel) uit in de studio rond een thema. Daarnaast gaan we ook in gesprek met elk van jullie, vanuit jullie ervaringen, vragen, bevindingen in het werkveld én dit in combinatie met een de gepaste muziek.

Vormingen en trainingen

EXPOO ontwikkelt in samenwerking met partners een aanbod aan vorming en training over opvoedings- en gezinsondersteuning en aanverwante thema's. Dit aanbod is bedoeld voor praktijkwerkers, vrijwilligers, beleidsactoren...

Events en uitwisselingsdagen

EXPOO brengt mensen met elkaar in gesprek en creëert een klimaat voor constructieve uitwisseling van ervaringen. Dat alles doen we zodat actoren zich geïnspireerd en ondersteund voelen om hun werk in het belang van kinderen, jongeren, ouders en opvoeders te kunnen doen.

Groeimee.be kalender

Activiteiten gericht naar ouders en opvoedings- verantwoordelijken vind je terug op Groeimee.be. Je kan jouw activiteiten voor ouders ook invoeren op de Groeimee.be kalender.

Online leermodules

EXPOO maakt werk van digitale tools die je helpen om vanop je werkplek bij te leren over opvoedings- en gezinsondersteuning.

Fold-up meeting

EXPOO en Kind en Gezin organiseert tweemaandelijks een fold-up meeting voor de Huizen van het KInd.  Een fold-up meeting is een online meeting. In dergelijke meeting wordt een thema eerst toegelicht door een expert. Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen. De meeting wordt afgesloten met conclusies en to do's.

Virtuele thematische netwerken

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via (online) uitwisselingsplatformen kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien. Op dit moment zijn er zes thematische netwerken: rond opvoedingsondersteuning, ontmoeting, Huizen van het Kind en steun aan ouders van jongeren., werken rond nieuwe autoriteit en groeien naar ouderschap.

Internationale uitwisseling

Samen met partners stimuleert EXPOO internationale uitwisseling en leren.

Voorbije congressen

Jaarlijks organiseert EXPOO een congres ter ondersteuning bij de uitbouw van  werkingen op vlak van opvoedings- en gezinsondersteuning.

Hier vind je alle verslagen van de voorbije edities van het Vlaams Congres Opvoedingsondersteuning

Activiteitenagenda

Vind een volledige agenda van alle activiteiten voor professionals en vrijwilligers op sociaal.net. 
Heb je zelf een activiteit die je graag wil delen, maak deze dan ook bekend via de agenda van sociaal.net.