BewustZwanger App - Babykennis

Doelgroep:

De BewustZwanger App is een laagdrempelige zwangerschapscursus dat zich richt naar alle aanstaande ouders.

Visie/Achtergrond:

De App is bedoeld om aanstaande ouders te helpen bewust met hun zwangerschap bezig te zijn en ook met de veranderingen die dat met zich mee brengt.

Doelstellingen:

De BewustZwanger App heeft 4 doelen:

  • De hechting tussen ouder en baby stimuleren/ondersteunen
  • Het emotioneel welzijn van de baby ondersteunen
  • Het emotioneel welzijn van de aanstaande ouders ondersteunen
  • De gezonde ontwikkeling van de ouderrelatie ondersteunen

Werking:

Elke week van de zwangerschap krijgen app gebruikers een thema aangeboden via de app. Zij kunnen informatie lezen, vragen over hun eigen situatie beantwoorden (om hen te stimuleren actief over het thema te denken of te voelen) en bij sommige thema's zijn oefeningen of filmpjes.

Ouders worden telkens gestimuleerd om in gesprek te gaan met elkaar over belangrijke thema’s.

Het programma is opgebouwd dat het de emotionele ontwikkeling van de ouder volgt:

  • 1e trimester: proces van ouder worden: hoe omgaan met stress, hoe zit het met zelfvertrouwen van de ouder, aanpassen aan de zwangerschap
  • 2e trimester: algemene voorlichting en fantasieën/angsten die dan bij ouders heel sterk opleven
  • 3e trimester: angst/ fantasie maakt meer plaats voor zorg voor de baby, voorbereiden op ouderschap, sociale steun organiseren

De app is gratis te downloaden (een aantal weken zijn vrijgegeven), de app volledig ontgrendelen is betalend. Hij kan gepersonaliseerd worden met een specifiek programma voor man/vrouw. Het dagboek is nadien beschikbaar.

De BewustZwanger App is voor iedereen bedoeld maar er zijn drempels naar laaggeletterden en daarnaast is de volledige toegang betalend.

De app wordt momenteel in Nederland door 1 gemeente vergoed voor alle zwangere inwoners. Zij doen dit door een gratis upgrade code te verspreiden middels vouchers. Verder zijn de Open Universiteit in samenwerking met de Radboud Universiteit recentelijk gestart met onderzoek naar de effectiviteit van BewustZwanger.

Contactgegevens

Minke den Heijer – Babykennis - info@babykennis.nl

http://www.babykennis.nl/