Bevraging fold-up meetings

  • 22 november 2019

In de loop van 2019 organiseerden we 4 maal een fold-up meeting voor de Huizen van het Kind. Deze thema's kwamen aan bod:

  • de eerstelijnszones
  • het geïntegreerd breed onthaal
  • kinderopvang
  • jeugdhulp
  • transitie thuis-kinderopvang-school

We plannen een vervolg in 2020. Daarom willen we graag deze manier van informatie-uitwisseling, leren en interactie evalueren en aanpassen aan jullie noden en wensen.

Vul je ook de vragenlijst in? Het kost maar enkele minuten van je tijd.