Betül Demirkoparan

Betül Demirkoparan.jpg

Organisatie 

KULeuven

Talen

Nederlands/Frans/Engels/Arabisch/Turks

Werkdomeinen

  • Ouderschap & opvoeding (meertalige opvoeding, opvoeden in twee culturen...)
  •  Brede leefomgeving (diversiteit, migratie, milieu, kinderrechten, wereldburgerschap...) 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0485 39 03 89

website: www.kuleuven.be

E-mailadres: Betul.demirkoparan@kuleuven.be

Facebook: www.facebook.com

LikedIn: www.linkedin.com

Twitter: www.twitter.com

 

Over de spreker

Betül werkt als doctoraatsonderzoeker aan de KULeuven. In haar onderzoek focust ze op de identiteitsontwikkeling van Belgische moslimjongeren in het islamitische georganiseerd veld. Ze richt zich op de  dynamieken binnen nieuwe religieuze mobilisatiestrategiën van derde generatie moslimjongeren met Turkse en Marokkaanse achtergrond.  Ze onderzoekt hoe en waarom moslimjongeren refereren naar nieuwe islamitische educatieve praktijken en hoe deze praktijken verschillen van ouderlijke religieuze educatie.
In haar onderzoek wordt bijzondere aandacht gehecht aan de intergenerationele verschillen mbt islam en samenleving en hoe traditie, cultuur en islam leeft binnen de nieuwe veranderende identiteiten.
 

 

Omschrijving

Als moslim- theologe en sociaal wetenschapper voert ze een interdisciplinair onderzoek uit waar ze haar onderzoek combineert met een theologische en antropologische benadering. Ze beperkt zich niet tot de eigen discipline of het eigen vakgebied, maar creëert een tussenpositie in haar wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor krijgt ze een bredere kijk op de recente dynamieken binnen het georganiseerd islamitische veld.

Kostprijs

Op aanvraag

Regio

  • Vlaanderen
  • Brussel
  • Internationaal