Beslissing Vlaamse Regering 30 april 2020

  • 1 mei 2020

Op voorstel van Vlaams minister Wouter Beke kent de Vlaamse Regering een projectsubsidie van 1 miljoen euro toe aan de Huizen van het Kind, om vrijetijdsmateriaal aan te kopen voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, bestaat er bij kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie een groot tekort aan vrijetijdsmateriaal. Heel wat organisaties namen daarom al het initiatief om deze kinderen spel-, knutsel-, sportmateriaal en boeken te bezorgen. De financiële stimulans moet deze initiatieven verder stimuleren, uitbreiden en faciliteren.