Beroepsgeheim

De Huizen van het Kind brengen beroepsbeoefenaars uit verschillende disciplines samen, elk met hun eigen kennis, maar ook met hun eigen vertrouwelijke informatie.  Hoe zit dit nu met informatiedeling en beroepsgeheim. Op deze pagina vind je de informatie bij elkaar gebracht.

Wat moet je weten?

Deze pagina is in opmaak

Interessante websites

Bijleren?

Poster beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners

In 2016 ontwikkelde het Steunpunt Jeugdhulp een poster beroepsgeheim. Deze poster is een hulpmiddel bij de afweging of je informatie kan, mag of moet delen, specifiek in het kader van de jeugdhulp. De ontwikkelingen in het beroepsgeheim volgden elkaar immers snel op. De poster beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners werd dan ook bijgewerkt (maart 2018) in het kader van het gestructureerd casusoverleg tussen hulpverleners, parket, politie en andere gesprekspartners, ook bekend als artikel 458ter van het strafwetboek (belangrijk voor de ketenaanpak en de family justice centers).
Je kan de poster bestellen of online raadplegen via de website van het kennisplein (www.kennisplein.be/Pages/Poster-Beroepsgeheim-voor-jeugdhulpverleners-2018.aspx)

Fold-up Beroepsgeheim

Tijdens de fold-up meeting voor de Huizen van het Kind brachten Aura Van Liefferinge en Frank Wouters, juristen bij Opgroeien, een korte presentatie over beroepsgeheim en het delen van informatie.

Informatie delen in en met Huizen van het Kind

De Huizen van het Kind brengen beroepsbeoefenaars uit verschillende disciplines samen, elk met hun eigen kennis, maar ook met hun eigen vertrouwelijke informatie. Sommigen van deze beroepsbeoefenaars hebben beroepsgeheim. Vaak is er ook sprake van discretieplicht. En wat met privacy? Deze bijdrage gaat na welke vormen van samenwerking juridisch toelaatbaar zijn, zowel binnen de Huizen van het Kind als met externe partners. Kan er sprake zijn van een hechte samenwerking of gaat het louter om samen werken?

Presentatie en opname Tim Opgenaffen, gebracht op het 8ste Vlaams Congres Opvoedingsondersteuning

Beroepsgeheim en deontologie in je Huis van het Kind

Bij de samenwerking in het ondersteunen van gezinnen rijzen er ongetwijfeld vragen rond het delen van cliëntgegevens. Welke informatie kunnen partners in het Huis van het Kind met elkaar delen? Welke regels zijn hierbij van toepassing? Waar vinden we informatie hierover? ... Hier vind je een neerslag van het uitwisselingsmoment op 8 juni 2017

Wegwijzers in beroepsgeheim

Het Steunpunt WVG en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven ontwikkelden in opdracht van het Departement WVG vijf wegwijzers die jou kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg… Vijf wegwijzers helpen organisaties om hiermee aan de slag te gaan.
De wegwijzers vind je op: http://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim