Begrippen rond zelfmoord

Er is een hele discussie over het woordgebruik: zelfmoord, zelfdoding, suïcide. De term zelfmoord is nog steeds de meest gangbare in Vlaanderen. Ook de oproepers van de Zelfmoordlijn gebruiken veelal de term 'zelfmoord' om hun gedachten of daden te omschrijven. De context en de gesprekspartner zullen in grote lijnen het gebruik van de terminologie bepalen.

Het gebruik van de term 'zelfmoord' krijgt echter steeds meer kritiek. Volgens sommige auteurs wordt het grote taboe dat op zelfmoord rust, door het taalgebruik bestendigd.1 Zelfmoord klinkt veroordelend, terwijl zelfdoding of suïcide een meer neutrale term is. Daarom gebruiken hulpverleners hoofdzakelijk die laatste termen en vinden ze ook steeds meer ingang in onze maatschappij. 
1Demyttenaere B. (2005) Met de dood voor ogen. Zelfmoordgedrag bij jongeren, p.152 e.v.

Poging tot zelfdoding

Een poging tot zelfdoding wordt gedefinieerd als een vrijwillige en bewuste zelfdestructieve handeling die niet eindigt in de eigen dood en die tot doel heeft de gewenste veranderingen te bewerkstelligen.

Zelfdoding

Zelfdoding is een vrijwillige en bewuste zelfdestructieve handeling die de eigen dood tot gevolg heeft en die tot doel heeft via de dood de door de persoon gewenste veranderingen te bekomen.