Beeldmateriaal ter ondersteuning van kinderen van ouders onder invloed

Auteur :

Expertisegroep Ouders onder invloed

Jaar van publicatie :

2016

Thema :

Ouderschap en opvoeden

Type :

Video


Korte beschrijving:

Een sensibiliseringsfilm en vier themafilmpjes om het hulpverleningsproces bij KOAP (Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsproblematiek) op gang te trekken of te verdiepen. Het sensibiliseringsfilmpje richt zich tot het brede publiek en heeft als doel de impact van alcohol - en druggebruik op het kind bespreekbaar te maken en de rol van de ouder te belichten. Het filmpje kan een aanleiding vormen tot gesprekken in de klas, met ouders, over de impact van druggebruik. De 4 themafilmpjes daarentegen, zijn bedoeld om bekeken te worden in de aanwezigheid van een hulpverlener of vertrouwenspersoon en mits toestemming van de ouder. Dit materiaal moet een hulpmiddel zijn om eigen ervaringen en gevoelens bespreekbaar te maken. Deze kunnen tevens getoond worden aan ouders met een drugprobleem in het kader van een begeleidingsproces, zodat het perspectief van het kind onder de aandacht komt. De focus ligt telkens op het vergroten van de veerkracht van KOAP doordat ze, na het zien van deze beelden en horen van de getuigenissen, beseffen dat ze niet alleen zijn, dat andere kinderen ook gelijkaardige dingen meemaken. We hopen hulpverleners hiermee handvatten te bieden om met de kinderen in dialoog te kunnen 

Reageer op dit artikel

10 + 2 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.