Beeldbellen

Auteur :

Davy Nijs en Stijn Custers

Jaar van publicatie :

2020

Thema :

 

Type :

presentatie


Korte beschrijving:

Nu coronamaatregelen face-to-face contact beperken of verbieden, zoekt het welzijnswerk naar (online) alternatieven om contact en verbinding te (blijven) houden met cliënten. Het is met deze nieuwe ‘sense of urgency’ dat organisaties vandaag oplossingen zoeken. Beeldbellen, bellen ondersteund met beeld via het internet, lijkt in vele gevallen een te verkennen piste. Skypen of WhatsAppen met familie, vrienden, collega’s, … is een zinvol alternatief. Maar als je privacy-veilig wil beeldbellen als hulpverlener met cliënten heb je andere tools nodig en moet je over meer nadenken dan alleen maar de technische mogelijkheden. In deze nota hebben we geprobeerd om in het kader van de bescherming van de privacy van persoonsgegevens (GDPR) het keuzeproces voor een beeldbeltool te documenteren. Meer informatie over de GDPR vind je achteraan.

 

 

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van