Basisbox - ABC huis

“De derde pedagoog, na de volwassenen en de andere kinderen, is de ruimte, de fysieke omgeving. Tot de ruimte behoort niet alleen de ruimte op zich, maar ook de materialen en ervaringen die zij bieden en de activiteiten die er plaatsvinden.

De indeling van de ruimte en het aanbod van materialen moeten dienstbaar zijn aan het ontdekken en onderzoeken van de kinderen.”

Loris Malaguzzi

Doel van het project

Met BASISBOX willen we kinderen, (toekomstige) leerkrachten, cultuurwerkers, opvoeders… sensibiliseren tot meer ruimtebeleving en een harmonisch uitgebalanceerde inrichting. Verandering en verbetering van de leef- en werkomgeving worden pas mogelijk als er een proces van bewustwording aan voorafgaat.

“No guru, no method, no teacher” – Van Morrison

Doelgroep

kinderdagverblijven, scholen, bibliotheken, musea, academies, …

Korte beschrijving

De manier waarop een ruimte is ingericht heeft niet enkel invloed op hoe je je voelt, ook op hoe je leert.

ART BASICS for CHILDREN (ABC) wil de ontwikkeling van kinderen mee ondersteunen vanuit een specifieke architecturale context met een sterke interne logica, een ruimte die hen op een directe en open manier stimuleert en sensibiliseert. Getuige daarvan zijn de mobiele ABC-studio’s en natuurlijk de inrichting van het ABC-huis waarin we dit zo ideaal mogelijk proberen te organiseren. ABC wil haar expertise op dat vlak graag delen. De voorbije jaren kwamen er heel wat vragen van organisaties die met kinderen/jongeren werken en op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle, stimulerende omgeving.

ABC onderzoekt samen met de partner de noden en mogelijkheden van de infrastructuur, en ontwerpt specifiek meubilair, aangevuld met boeken en spelmaterialen. Bedoeling is om een creatieve leeromgeving op maat te realiseren. Dit ontwerp-proces gebeurt in verschillende fases en in nauwe samenspraak met de betrokken partner. Tegelijk loopt er een meer ‘pedagogisch’ coachingstraject voor de medewerkers van de partner met de intentie hen te inspireren om creatief met kinderen/jongeren aan de slag te gaan in hun nieuwe ingerichte ruimtes.

Hoe werk je aan sociale cohesie?

Iedereen heeft recht op een“poëtisch leven”. Met dit ideaal voor ogen gebruikt ABC het artistieke proces als aanzet tot dialoog, en als reflectief instrument om jong en oud te ondersteunen in de zoektocht naar integratie van kunst in het dagelijks leven. Daartoe verzamelen we de meest inspirerende boeken, ideeën, visuals, materialen en media op vlak van kunst en educatie, en die collectie ontsluiten we op diverse manieren (studio’s, ateliers, publicaties…). De achterliggende gedachte is dat ieder, ongeacht leeftijd of achtergrond, zelf op onderzoek gaat in en met de collectie, en deze onderzoekshouding ook integreert in de dagelijkse realiteit.

Naast dit directe impulswerk werkt ABC aan strategieën om door middel van informele leerervaringen (toekomstige) leerkrachten te inspireren tot een meer artistieke, persoonlijke manier van onderwijzen. We werken aan een nieuwe, vakoverschrijdende onderwijscultuur waarbij kunst(educatie) in alle gebieden van het curriculum zit verweven. De ABC-benadering is holistisch, we trachten zoveel mogelijk dimensies van de mens aan bod te laten komen: het intellectuele, emotionele, zintuiglijke, motorische, spirituele. De diversiteit van het aanbod stelt het publiek in de gelegenheid om op verschillende niveaus zichzelf en de samenleving te ontdekken. Via de wereld van de kunst natuurlijk, maar ook omdat de linken met wetenschap, filosofie, antropologie, religie… overvloedig aanwezig zijn. Kinderen/jongeren die een ABC-project bezoeken komen dus met een ruim aanbod aan activiteiten in contact, gaande van eerder cognitieve spelen, via manuele activiteiten, naar filosoferen, om eventueel uit te komen bij ‘samen koken’. Het ABC-concept is daarom een totaalpakket van verschillende elementen: de rijke collectie, bestaande uit boeken, ideeën en werkinstrumenten, de vormgeving van de ruimte en de persoonlijkheid van de ABC-gids. Het geheel is meer dan de som van de delen.

 

 

 

Contactgegevens

Presentatie

Betrokken organisatie

ABC logo

Een beeld zegt meer dan woorden...

ABC