Babyboost Brussel

Babyboost bestaat uit enerzijds lunchgesprekken en anderzijds interactieve workshops gericht op zwangere ouders en ouders met een baby.
Babyboost is ontstaan bij vroedvrouwenpraktijk Zwanger in Brussel in Molenbeek.
Er zijn wekelijkse bijeenkomsten op verschillende plaatsen in Brussel.

Doel

Het hoofddoel is ouders ondersteunen en preventief werken in de perinatale periode.  

Het sociaal netwerk versterken gebeurt door het inzetten op ontmoeting.
Informatie doorgeven gaat via workshops en infosessies en gesprekken met de ouders.  Ouders delen ook onderling informatie en ervaringen.

Babyboost wil ook het zelfvertrouwen van ouders versterken.

Doelgroep

Ouders die zwanger zijn of een baby hebben

Werkwijze

De babyboost lunchgesprekken zijn informele en gezellige bijeenkomsten. Het zijn groepsgesprekken met ouders met een baby en zwangere ouders in aanwezigheid van een vroedvrouw en een extra begeleider.

Babyboost interactieve workshops en infosessies zijn ook gericht op ouders met baby of zwangere ouders, gevolgd door tijd voor informeel nagesprek en ontmoeting.

Er is een zelfde begeleider bij de workshops en bij de lunches want beide aspecten van Babyboost versterken mekaar.

Partners

Huizen van het Kind Brussel, Ket in Brussel, de vroedvrouwenpraktijken Zwanger in Brussel en Wheel of Care, Kind en Gezin, Kind en Preventie, Babytheek Elzenhof e.a.

Sterktes 

Babyboost speelt in op de grote nood aan ondersteuning en extra sociaal netwerk bij prille ouders.  

De samenwerking met de vroedvrouwenpraktijken.

Valoriseren van de inbreng van de ouders zelf.

Inbreng van veel verschillende partners.

Uitdagingen

Inzetten op nog meer diversiteit en inclusiviteit, laagdrempeligheid.

Toeleiding en communicatie om de gezinnen te bereiken.

 

Contact

Huis van het Kind - Ket in Brussel

Myriam Drabs

myriam@ketinbrussel.be

0484 89 40 37