Baby Kick Off

Doelgroep:

De Baby Kick Off wordt georganiseerd door Inloopteam Zuidrand en richt zich naar kwetsbare aanstaande gezinnen.

Visie:

In de periode van de Baby Kick Off zijn ouders het meest kwetsbaar maar hebben ze tegelijk ook het meest kracht door het perspectief naar nieuw leven. Het inloopteam gebruikt methodieken om de krachten naar boven te halen als boost voor het toekomstige ouderschap.

Doelstellingen:

 • Ouders informeren over perinatale onderwerpen
 • Ouders kansen geven om vragen te stellen
 • Ruimte laten voor ieders verhaal en mogelijkheid bieden om ervaringen te delen
 • Ouders vertrouwd maken met het beroep van vroedvrouw
 • Woordenschat ivm perinatale onderwerpen uitbreiden zodat ouders een goede basis hebben voor communicatie met hulpverleners (vroedvrouw, gynaecoloog, …)
 • Zelfvertrouwen bij ouders verhogen
 • Verwerken van eerdere ervaringen en emoties (bv. angst ) bespreekbaar en hanteerbaar maken.
 • Versterken van sociaal netwerk
 • Het voorkomen van gezondheidsproblemen/ bestrijden van risicofactoren

Werking:

De Baby Kick Off wordt georganiseerd door Inloopteam Zuidrand en komt met ondersteuning van ECK De Kraamvogel in stand in het Huis van het Kind Borgerhout en Antwerpen-Kiel.

De Baby kick-off bestaat uit vijf groepsgesprekken over zwangerschap, bevalling en de periode erna.

 • Elk gesprek gaat over een ander thema.
 • Groepswerker en een vroedvrouw begeleiden de gesprekken.
 • Je praat met andere ouders, leert hen beter kennen en wisselt tips uit. Je krijgt informatie van de vroedvrouw en kan terecht bij de groepswerker.

Tijdens de Baby Kick Off brengen we ouders samen om te praten over hoe zij het aanpakken. Ouders worden sterker door het samenkomen, praten, luisteren. Het groepsgevoel is heel belangrijk. Hierdoor voelen ze zich deel uitmaken van een groter geheel, voelen ze zich gesteund/ op hun gemak, en vinden ze inspiratie bij elkaars verhaal.

Contactgegevens

Mieke Geerts 0473 93 66 65 of mieke.geerts@devoorzorg.be

Inloopteam Zuidrand: www.inloopteams-antwerpen.be