BABO: toolbox om geweld in het gezin spelenderwijs bespreekbaar te maken met jonge kinderen

Auteur :

UCLL (Toolbox uitgegeven bij Garant)

Jaar van publicatie :

2020

Thema :

Ondersteuning

Type :

Toolbox


Korte beschrijving:

De methodiek van Babo is ontwikkeld voor professionals (hulpverleners en leerkrachten) om met jonge kinderen hun gezin en vormen van eventueel geweld in het gezin bespreekbaar te maken, in groep of individueel. Babo nodigt jonge kinderen uit om stil te staan bij het leven in een gezin en hun ervaringen hierrond te delen. Aan de hand van tekeningen, doe-opdrachten, handpop en verhalen met Babo in de hoofdrol, vertellen jonge kinderen over de afspraken en gewoonten in hun gezin, over fijne en moeilijke gezinssituaties en over hun ervaren emoties.  

Deze methodiek zet in op preventie door het gezin met jonge kinderen bespreekbaar te maken: ‘hoe ziet elk zijn gezin eruit, wat zijn de verschillen tussen gezinnen, hoe gaan we om met conflicten in gezinnen’ en oefenen we met jonge kinderen in het kunnen aangeven van grenzen en opkomen voor zichzelf in het gezin. Bovendien reikt de methodiek door het creëren van een veilige context en openheid voor ieder zijn verhaal, ook concrete handvaten aan om zorgwekkende gezinssituaties en IFG vroegtijdig te detecteren, te bespreken en op te volgen. Met de aangereikte werkvormen kan je een aanbod op maat uitwerken en integreren in je dagelijkse werking met jonge kinderen.

Het unieke aan de babo-methodiek

  • Kan preventief ingezet worden om te werken aan het weerbaar maken van het kind door te leren omgaan met verschillen, aangeven van grenzen, verkennen emoties en taal geven aan sensaties en emoties

  • Geeft de gebruiker inzicht in het herkennen van signalen bij jonge kinderen rond zorgwekkende situaties in het gezin

  • Kan ingezet worden als gesprekstool met het kind na vaststelling van zorgwekkende situaties in het gezin

  • Geeft handvaten om met ouders van jonge kinderen te spreken over zorgwekkende situaties in het gezin zowel vanuit leerkracht als hulpverleningsperspectief

  • De methodiek is laagdrempelig: vertrekt vanuit herkenbare en niet-bedreigende situaties voor het kind

  • De Babo-methodiek hanteert een mix aan verbale en non-verbale tools om met jonge kinderen te spreken over hun gezin en moeilijke situaties in het gezin.

  • De Babo-methodiek doet minimaal beroep op taalvermogen van jonge kinderen en kan daarom ook ingezet worden om met anderstalige kinderen of kinderen met een taalachterstand aan de slag te gaan

  • De methodiek leent zich om te gebruiken individueel met 1 kind en in groeps- of gezinsverband

Meer weten?

Neem contact met Anneleen.Roelandts@ucll.be of Dorien.Wuyts@ucll.be voor meer info of surf naar https://www.ucll.be/babo