Awel-rapport over vriendschap bij jongeren

  • 4 december 2019

Elk jaar voert Awel een kwalitatief onderzoek naar een thema gebaseerd op geanonimiseerde gespreksverslagen. In 2019 onderzocht Awel wat vriendschap betekent voor jongeren.

We gaan er vanzelfsprekend van uit dat vriendschap iets positiefs is. Vriendschap levert ook echt een belangrijke bijdrage aan ons welbevinden4. We lijken er tegelijk van uit te gaan dat een relatie ophoudt vriendschap te zijn wanneer ze niet meer overwegend positief is. De werkelijkheid blijkt veel complexer. Jongeren houden niet meteen of niet noodzakelijk op iemand ‘vriend’ te noemen wanneer er problemen opduiken. Net als de relatie met onze ouders en net als de relatie met onze partner kent vriendschap mooie kanten, moeilijke kanten en van alles ertussenin. Het ontbreken van vriendschap of het ervaren van problemen in een vriendschap hebben evengoed een belangrijk effect op ons, zij het vaker een negatief. Vriendschap heeft ook een donkere kant. Dit rapport focust op de vragen en problemen die jongeren ervaren rond vriendschap.

Je kan het rapport hier raadplegen.