Awel, ik ben in de war door de scheiding van mijn ouders

Auteur :

C. Wiewauters, K. Emmery

Jaar van publicatie :

2016

Thema :

Gezin

Type :

Document


Korte beschrijving:

Een kwalitatieve analyse van de gesprekken van kinderen en jongeren met Awel over de scheiding van hun ouders.

Dit rapport biedt een kwalitatieve analyse van de gespreksgegevens die via chat tijdens het werkjaar 2013 bij Awel binnenkwamen en door de medewerkers geregistreerd werden onder scheiding en samengesteld gezin. Awel en het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) startten in september 2014 samen dit onderzoek op.

Doorgaans verloopt dit proces goed: na een periode van aanpassing bereiken kinderen en jongeren een nieuw evenwicht. Er zijn echter ook kinderen en jongeren die een moeizame aanpassing doormaken. Zij worstelen met moeilijke gevoelens en tonen signaalgedrag. De relatie met hun ouders en hun omgeving staat ernstig onder druk. Het zijn vooral deze kinderen en jongeren die in dit rapport aan bod komen.

Zo komen we bij de analyse van de gegevens die het leeuwenaandeel van dit rapport uitmaakt. We zoeken daarbij een antwoord op volgende vragen. Welke problemen halen kinderen en jongeren aan in de context van een scheiding of een nieuw samengesteld gezin? Hoe gaan kinderen en jongeren om met de veranderingen die gepaard gaan met de scheiding en het leven in een samengesteld gezin? Welke beschermende factoren halen kinderen en jongeren hierbij aan? Een diepgaande, nauwgezette en herhaalde lezing van wat kinderen en jongeren vertellen wordt tegen het licht gehouden van de kennis die we momenteel hebben vanuit onderzoek, theorie en onze expertise in het werken met kinderen. De analyse van het narratief van kinderen en jongeren leidt tot inzichten die we aan het eind van dit rapport vertalen naar een aantal aanbevelingen voor het beleid en allen die betrokken zijn bij kinderen in onze samenleving.

Reageer op dit artikel

1 + 5 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.