Artikel buurgerichte zorg: door roering in de pastorietuin gaan mensen elkaar ondersteunen

Inspirerende voorbeelden kan je ook vinden in het domein van de thuiszorg zoals in dit artikel in het magazine Lokaal buurtgerichte zorg over een buurttuin in Gits.

Quotes:

'Belangrijk is te vertrekken van wat er in de buurt het dringendst opgelost moet worden, en in te haken op de realiteit in de wijk, om zo de gewenste progressie te maken'.

'Mensen ondersteunen en zorg voor elkaar dragen, beperkt zich dus niet tot zorg en welzijn, het richt zich ook naar onderwijs, werk, wonen, mobiliteit, vrije tijd en onderliggend naar ruimtelijke planning en toegankelijkheid om dit allemaal mogelijk te maken. En ook dat zie je in Gits'.

Artikel buurgerichte zorg: door roering in de pastorietuin gaan mensen elkaar ondersteunen