Ankerpunten voor opvoedingsondersteuning

Auteur :

EXPOO, OOcamp

Jaar van publicatie :

2012

Thema :

Ondersteuning

Type :

Presentatie


Korte beschrijving:

EXPOO organiseerde op 8 juni OOcamp, een barcamp over opvoedingsondersteuning. Vanuit een aantal recente beleidsontwikkelingen (de uitbouw van een integrale jeugdhulp, een nieuw decreet preventieve gezinsondersteuning, de beleidsbeheerscyclus op lokaal niveau, ontwikkelingen in het algemeen welzijnswerk, de vermaatschappelijking van de zorg,…) zochten we tijdens dit dialoogmoment naar ankerpunten voor de verdere uitbouw van opvoedingsondersteuning.
Het werd een intens event met discussies, presentaties, demo’s en interactie tussen de deelnemers. Een vijftigtal bijdragen zorgden voor een inhoudelijke dialoog over waar het in de toekomst naartoe moet met opvoedingsondersteuning.
Vanuit de rijkdom aan bijdragen en de dialoog op 8 juni concludeert EXPOO dat er in het werkveld een gedragen beeld bestaat over wat opvoedingsondersteuning is en wat de belangrijkste lijnen zijn bij de uitbouw van een beleid opvoedingsondersteuning. EXPOO benoemt deze 'ankerpunten voor opvoedingsondersteuning'.

Reageer op dit artikel

15 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.