Anders opvoeden. Opvoeden evolueert. Opvoeden in een multiculturele context.

Naïma Lafrarchi is houder van een Licentiaat Rechten en Master in de Onderwijskunde. De laatste jaren is ze verbonden aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Campus Schaarbeek - Odisee als onderzoekster en projectmedewerker. Zij voert onderzoek uit naar de relatie tussen 'levensbeschouwing en opvoedidealen' bij Vlaamse moslim ouders en jongeren. In het voorjaar 2016 verschijnt een boek voor 'beroeps- en gezinsondersteunders', waarin een aantal kaders en handvaten worden aangereikt voor wie in zijn beroepspraktijk een divers levensbeschouwelijk clienteel heeft. Daarnaast is zij verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven als praktijklector in de masteropleiding. Zij bereidt een doctoraat voor met als thema 'islamitisch godsdienstonderricht'. Door de jaren heen heeft zij expertise opgebouwd en wordt als dusdanig gevraagd door verscheidene organisaties. 

Op het congres verzorgde Naima een lezing over opvoeden in een multiculturele context.

Naïma Lafrarchi

Naima