Anders communiceren over migratie en vluchtelingen - Aan de slag met frames en counterframes

Auteur :

B Van Gorp ea

Jaar van publicatie :

2020

Type :

wetenschappelijke publicatie


Zowel de gesproken en geschreven taal als de beeldtaal vormen krachtige instrumenten die onwillekeurig gedachten en associaties oproepen. Daaruit vloeien overtuigingen voort, of bestaande overtuigingen kunnen versterkt worden, en uiteindelijk uitmonden in concreet gedrag. Met betrekking tot migratie kan dat gedrag de vorm aannemen van uitsluiting, discriminatie, agressie, delinquentie enzovoort. Hoe ontstaan dergelijke denkkaders en hoe kan je er, ten bate van een objectief publiek debat, mee omgaan ?