Ambassadeursgroep Huis van het Kind Antwerpen-Noord Pothoek

Auteur :

Melissa Dierckx

Jaar van publicatie :

2018

Thema :

Ondersteuning

Type :

Presentatie


Enkele aandachtspunten en opmerkingen uit de deelsessie: 

 

 • ‘Pedagogisch burgerschap’ wordt uitgedragen via deze AG, de AG is ‘een draaischijf in de wijk’. Zo wordt er van onderuit gewerkt aan het uitdragen van de boodschap van het HvK, zo wordt er ‘niets geforceerd’. 

 • Hoe ouders bij de AG betrekken? Met het CB als ingangspoort komen ouders in contact met het HvK, daar komen ze laagdrempelig in aanraking met het aanbod én via het CB wordt opvoeden en de moeilijkheden daarbij tevens laagdrempelig gemaakt “hoe gaat het met U als mama”? Daarnaast is de schoolpoort een heel belangrijke plaats om ouders warm te maken voor het aanbod HvK en de AG. 

 • De boodschap “Iedereen is opvoeder” wordt uitgedragen via de AG dmv opbouw sociaal netwerk, samen zoeken nr oplossingen, ervaringsuitwisseling met andere ouders, zelfredzaamheid verhogen,… dit zijn allemaal heel belangrijke zaken die via de AG aan opvoedende ouders worden meegegeven/opgebouwd. 

 • De AG zet veel in (via methodieken) om ouders zelf van het WAT (héél veel diverse opvoedingsvragen)  naar het HOE te doen gaan en hierover zelf te beslissen en aanbod/actie op te zetten (doe NM, relevante sprekers en organisaties uitnodigen, ‘veilig online’ gaan, hoe je partner betrekken bij de opvoeding, NM veilig leren fietsen ism de ‘fietsschool van Antwerpen’, …) 

 • De bekendmaking en toeleiding naar de AG gebeurt best door verschillende partners, dit ondersteunt tevens de uitbreiding van de AG met (diverse) nieuwe leden. 

 • De AG is ook toetssteen en feedbackgroep voor de HVK. Bv het doorprikken van foutieve veronderstellingen zoals “het CB van K&G dient ter controle of je een goede ouder bent” 

 • Onzekerheden aanpak in opvoedingsrol: laagdrempelig, geruststellen, positief zal het evolueren, mee begeleiden, informeren  outreachend werken van ouders én professionals samen! – diversiteit dat aansluit bij het doelpubliek van de AG 

 • Papa’s: moeten we hen speciaal betrekken in de AG of een aparte AG voor hen oprichten?: gewoon de aanwezigheid van mannelijke medewerkers binnen het HvK is al OK.  communicatie = “je bent ‘ouder’” (en niet papa of mama) 

 • Diversiteit: 99% bereik van jonge gezinnen sowieso door CB  + proportioneel Universalisme wordt gehanteerd, doch basisboodschap is dat HvK zoveel mogelijk álle ouders wil bereiken, opvoeden is immers universeel! Gewoon een kop koffie komen drinken in ons Huis is ook OK (het niet het Huis van het Probleem-kind worden!) 

 • Tips om in beginnende HvK (waar de doelgroep misschien ook minder divers is) een AG op te richten?  

 

 • Werk vindplaats gericht! 
 • Wacht niet tot je nieuw Huis er is, ga onmiddellijk aan de slag om gezinnen in de buurt samen te brengen! 
 • Zoek een goede partner/partners! 
 • Wordt een gezicht voor ouders! 
 • (h)Erkenning van de/een coördinator 
 • Openheid 
 • Duidelijk zijn tav aan ouders (bv tijdens de groepswerking zijn je eigen kinderen niet toegelaten, breng ze dus niet mee, er is geen oppas voor voorzien) 
 • Durf ook te zeggen wat je niet kan, waar je niet voor staat