Als kleine kinderen groot worden

Auteur :

VAD

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Ondersteuning

Type :

Praktijkbeschrijving


Korte beschrijving

Kinderen komen vroeg of laat in contact met tabak, alcohol en andere drugs. Ook gamen behoort tot de leefwereld van kinderen. Ouders weten vaak niet hoe ze hiermee om moeten gaan en wat ze kunnen doen om problemen te voorkomen.

Om ouders hierin te ondersteunen, is er ‘Als Kleine Kinderen Groot Worden’: een eenmalige sessie voor ouders van tieners (10-15 jaar), waarin ze in groep op een interactieve manier opvoedingsvragen bespreken aan de hand van filmpjes en oefeningen. 

Beschrijving

Voor ouders is een belangrijke rol weggelegd om hun kinderen op een gezonde manier te leren omgaan met tabak, alcohol, drugs en gamen. Soms beseffen ze dat niet en gaan ze ervan uit dat hun tussenkomst niet veel impact heeft. Het is echter van belang dat ouders hun invloed niet onderschatten en weten hoe ze die kunnen aanwenden. Kinderen komen vroeg of laat immers in contact met tabak, alcohol en andere drugs. En ook gamen behoort tot de leefwereld van kinderen.

Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met filmpjes (getuigenissen van ouders en jongeren en fictiefilmpjes over opvoedingsvragen over tabak, alcohol, drugs en gamen) die telkens een thema inleiden. Open communicatie, grenzen stellen, voorbeeldgedrag en monitoring worden besproken. Ouders worden aan het denken gezet en krijgen de mogelijkheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen. De vorming toont ouders dat hun invloed wel degelijk van belang is. Ze hebben een essentiële rol om tieners op een verantwoordelijke manier te leren omgaan met tabak, alcohol en andere drugs en met gamen.  

Er zijn twee versies van Als Kleine Kinderen Groot Worden: één over tabak, alcohol en drugs en één over gamen. Beide versies kunnen geïntegreerd worden aangeboden of in aparte vormingen. Als Kleine Kinderen Groot Worden wordt begeleid door een preventiewerker of een professional deskundig in opvoedingsondersteuning.

Van de versie over tabak, alcohol en drugs is een aparte leidraad beschikbaar voor ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie. De materialen werden eveneens aangepast voor ouders met diverse culturele achtergronden.

Doelgroep

Alle ouders van tieners tussen 10 en 15 jaar. De vorming is preventief van opzet. 

Materiaal

Tabak, alcohol en drugs

 • Vormingsmap TABAK, ALCOHOL EN DRUGS

  • Te downloaden
  • Te bestellen aan 10 € met USB-stick (incl. filmpjes, PowerPointpresentaties) en 1 materiaalpakket.
 • Materiaalpakket te bestellen aan 10 €. Dit bestaat uit:
  • 10 brochures 'Als kleine kinderen groot worden' (0,50€ per stuk)
  • 10 postkaarten met kort overzicht van de hoofdpunten uit de vorming
  • 10 magneten van De DrugLijn waarmee de postkaart opgehangen kan worden
 • Wervingskaartjes gratis te bestellen.
 • Inhoudelijk vergelijkbare methodieken voor ouders met diverse etnisch culturele achtergronden. De handleidingen en materialen zijn gratis downloadbaar en/of te bestellen.

Gamen

Ontwikkeld door

Als 'Kleine Kinderen Groot Worden' is een gezinsgericht preventieprogramma dat werd ontwikkeld door VAD (Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen) in samenwerking met VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) en de Universiteit Gent in opdracht van de Vlaamse overheid. Later breidde VAD de vorming uit met het thema gamen. 

Praktijkbeschrijving

Bekijk of download hier de praktijkbeschrijving 

pdf bestandAls kleine kinderen groot worden (289 kB)