Alles in huis in Linter, Kortenaken, Geetbets en Zoutleeuw

‘Blijf volhouden, en kijk met fierheid naar wat bereikt wordt’ 

Via de vzw Storzo wordt het Huis van het Kind georganiseerd voor de gemeenten Linter, Kortenaken, Geetbets en Zoutleeuw. De sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ stelde een woning ter beschikking die centraal ligt voor de inwoners. Daar kunnen gezinnen nu terecht voor het consultatiebureau van Kind en Gezin, en er zijn ook een kledingbank en een lokaal loket kinderopvang. Vanuit het Huis van het Kind worden bovendien opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding aangestuurd. Met de opvoedingsondersteuning hebben we in 2018 goed dertig gezinnen intensief begeleid. In hetzelfde jaar was er huiswerkbegeleiding voor twintig kinderen, meestal gedurende twee uur per week.  

Ook in landelijke gemeenten zijn er meer en meer éénoudergezinnen die het financieel niet gemakkelijk hebben en die moeilijk de weg vinden naar dit soort van dienstverlening. Andere kwetsbare gezinnen behoren eveneens tot de doelgroep. Dankzij de deskundige inzet van twee personeelsleden van het Huis van het Kind, vele vrijwillige handen en de samenwerking met andere sociale actoren wordt dit ‘een beetje’ mogelijk gemaakt.  

Met ‘een beetje’ bedoel ik dat nog veel gezinnen niet of onvoldoende bereikt worden. Het is de taak van de overheid  om meer middelen vrij te maken, zodat we een grotere groep mensen kunnen begeleiden. De deelnemende gemeenten, samen met de huisvestingsmaatschappij CNUZ, gaan hun verantwoordelijkheid niet uit de weg. Voor 2020 is 55.000 euro voorzien om de ondersteuning te waarborgen en uit te breiden. Hopelijk blijft Vlaanderen niet achter en maakt men ook daar meer middelen vrij. Zelf zoekt het Huis van het Kind intussen naar andere mogelijkheden om de actieradius te verbreden. Het zopas afgesloten samenwerkingsakkoord met Jeugdhulp Hageland is daar een goed voorbeeld van.  

Het is hoog tijd dat het eens duidelijk gezegd wordt: heel veel dank aan de respectievelijke gemeentebesturen voor het geleverde werk voor het Huis van het Kind. Blijf volhouden, vergeet snel de moeilijke momenten en kijk met  fierheid naar datgene wat bereikt wordt.  

 

Roger Mertens

Eerste schepen van Zoutleeuw