Alles in huis in Leuven

 ‘Samen kunnen we meer betekenen’  

De werking achter het Huis van het Kind in Leuven bestaat al langer dan de woning in de Savoyestraat waar we vijf jaar geleden in trokken. Al sinds 2001 zochten we hoe we konden samenwerken met alle organisaties die gezinnen ondersteunen. Zo’n netwerk was nodig, want ouders maar ook netwerkpartners zagen door de bomen het bos niet meer. Via het netwerk spoorden we overlappingen én lacunes op.  

Zo stelden we vast dat er nood was aan ontmoetingskansen voor ouders, en materiële ondersteuning voor gezinnen. Daarom openden we tal van speelplekken en organiseerden we info- en ontmoetingsmomenten, waar ouders ervaringen kunnen delen en zich ondersteund voelen. Zo hebben we een programma rond rouw en verlies in het kader van Wereldlichtjesdag. Dankzij VELOKadee kunnen ouders dan weer tegen een betaalbare prijs een kinderfiets huren die ‘meegroeit’ met hun kind. Het project Kirikou brengt al het kwaliteitsvolle, geschonken kindermateriaal samen in één depot, zodat onze netwerkpartners het daar kunnen aanvragen.  

Vijf jaar geleden is het fysieke Huis van het Kind Leuven geopend. Er is een speel- en ontmoetingsplek, je kan er terecht voor individuele adviesgesprekken, er is een consultatiebureau van Kind en Gezin… We willen ouders in Leuven bij alle aspecten van het opgroeien en opvoeden van kinderen ondersteunen. De rode draad is dat ze elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten en dat ze vrijblijvend kennismaken met ons aanbod. We willen opvangen wat ze nodig hebben, maar we willen ook hét kanaal zijn voor ouders die informatie zoeken rond gezinsondersteuning in Leuven. 

Het stadsbestuur wil dat Leuven een zorgzame stad is, met veel aandacht voor kwetsbare gezinnen, en het netwerk geeft daarvoor veel impulsen. In de stad ondersteunen we dan ook de algemene werking via een toelage voor de personeels- en werkingskosten; de coördinator wordt bovendien vrijgesteld vanuit de stad. Een beleidsadviseur opvoeding en kinderopvang en een projectdeskundige gezinsondersteuning begeleiden mee de werking vanuit de stad: zij fungeren als toegangspoort naar alle andere stedelijke diensten. Voor het programma rond rouw en verlies bij gezinnen sturen zij dan bijvoorbeeld de communicatiediensten en de begraafplaatsen aan. Ze volgen ook actief de resultaten van de projecten van het Huis van het Kind op. Zo kunnen we in de overlegorganen bespreken wat goed loopt en waar we moeten bijsturen. 

Bieke Verlinden

Schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen van de stad Leuven, en voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Ze is ook voorzitter van het Huis van het Kind Leuven. 

Bieke Verlinden