Alles in huis in De Haan

‘Ouders bepalen voor een stuk het aanbod’ 

In 2013 bracht de Vlaamse overheid met een grootschalig onderzoek het kinderarmoederisico in Vlaanderen in kaart. De Haan scoorde boven het Vlaamse gemiddelde. Voor het bestuur van onze pittoreske kustgemeente was het de katalysator om kinderen, jongeren en gezinnen bovenaan op de beleidsagenda te zetten.  

In de werking van de Huizen van het Kind zagen we onmiddellijk een potentiële meerwaarde, en dus startten we in 2014 gesprekken met twee naburige besturen rond de oprichting van een intergemeentelijk Huis van het Kind. We zochten naar wat de drie besturen gemeenschappelijk hadden. Dat liep moeizaam, omdat ieder bestuur een andere visie en een eigen keuze van doelgroepen had. Bovendien was de fysieke locatie in de buurgemeente voor onze inwoners zeer moeilijk bereikbaar. We vinden een samenwerkingsverband meestal een ongelofelijke meerwaarde, maar de verschillen bleken uiteindelijk te groot. 

Omdat we geen eigen consultatiebureau hadden, gingen we een samenwerking aan met de twee consultatiebureaus die onze burgers het vaakst bezochten en maakten we een nieuw dossier op. Begin 2017 ontvingen we onze erkenning en popelden we om van start te gaan, met een breed aanbod voor alle burgers, en extra aandacht voor kansengroepen. Zo werken we vandaag nog altijd. Onze informatie- en ontmoetingsruimte de Kelle is nu bijvoorbeeld een smeltkroes van culturen en sociale achtergronden. Grootouders, toeristen, modale, kwetsbare en allochtone gezinnen: iedereen neemt samen deel aan de activiteiten.  

Ook binnen het luik opvoedingsondersteuning zetten we in op een breed publiek. We organiseren infoavonden, vormingen en workshops met een waaier van lokale en bovenlokale partners. Altijd houden onze partners en wij plaatsen vrij voor gezinnen die het reguliere aanbod moeilijk weten te bereiken. Af en toe organiseren we ook een opvoedingsuurtje voor kwetsbare ouders (zoals ‘Bijtanken over opvoeding’ van de Gezinsbond). Ouders krijgen ook de kans om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ze bieden zelf activiteiten aan, helpen ons met de bekendmaking, ze ondersteunen ons op beurzen, bij uitstappen, binnen de spelotheek, en ze bepalen eigenlijk voor een stuk het aanbod binnen ons Huis van het Kind.  

De grootste meerwaarde die een Huis van het Kind kan betekenen voor een lokaal bestuur, is volgens ons de samenwerking tussen de verschillende actoren die actief zijn in het leven van de gezinnen. Onderwijs, kinderopvang, gemeentelijke diensten, apothekers, zorgverstrekkers, jeugdverenigingen, OCMW, Kind en Gezin, sportclubs, hulpverlening, bibliotheek, gezinsverenigingen… Je creëert dialoog en leert elkaars werking beter kennen, waardoor de informatie beter doorstroomt en je op termijn kunt vermijden dat je aanbod overlapt. Op die manier kunnen gezinnen sneller geholpen worden. 

Katrien Raats

Maatschappelijk werker binnen OCMW De Haan en stond samen met diensthoofd Kathleen Herrebout aan de wieg van Huis van het Kind De Haan. Vandaag combineert ze haar taak als projectverantwoordelijke met haar functie als coördinator van het Huis van het Kind De Haan.  

De Haan