Alles in huis in Antwerpen

‘Ieder kind verdient het op te groeien in een betrokken stad’ 

‘It takes a village to raise a child’, zo luidt het bekende Afrikaans gezegde. De boodschap is helder: opvoeden doe je niet alleen. Ouders én kinderen hebben nood aan een gemeenschap die de opvoeding mee waarmaakt.  

Antwerpen is natuurlijk géén dorp. In de dorpsgemeenschap weten mensen elkaar makkelijk te vinden, maar Antwerpen telt zo’n 570.000 inwoners: geen wonder dat sommigen de weg kwijt dreigen te geraken in de zoektocht naar de juiste hulp. Ook andere factoren spelen een rol. Zo is de grootstad traditiegetrouw een thuishaven voor heel wat eenoudergezinnen. Vorig jaar leefde 17,6 procent van de Antwerpse kinderen tussen nul en drie jaar in kansarmoede. Ook is Antwerpen een meerderheids-minderheidsstad: op 1 januari 2019 telde de stad 50,1 procent inwoners met een migratieachtergrond.  

De Huizen van het Kind nodigen iedereen, van professionele organisaties tot individuele burgers, uit om betrokken te zijn bij het grootbrengen van kinderen in onze stad. Door onze krachten te bundelen, versterken we (toekomstige) gezinnen. Niet naast elkaar, maar met elkaar willen we het opvoedingsproces aangaan.  

Sinds 2014 openden we maar liefst zeventien verschillende Huizen van het Kind. Geografische spreiding was hier telkens het uitgangspunt. Als we toegankelijke opvoedingsondersteuning willen bieden, dan moet iedere Antwerpenaar in zijn eigen buurt, , met zijn vragen in een Huis van het Kind  terechtkunnen. Telkens gaan deze huizen op zoek naar lokale partners voor een zo breed mogelijk aanbod. Een belangrijke toegangspoort voor ieder Huis is het consultatiebureau van Kind en Gezin, dat overal aanwezig is. Onze samenwerkingsverbanden met de Kraamvogel garanderen dan weer perinatale zorg. In samenwerking met de Gezinsbond organiseren we laagdrempelige gezinsactiviteiten. Dankzij Kwadraat maken we moeders meer weerbaar in het omgaan met hun tieners.  

De huizen missen hun doel niet. We tellen een vervijfvoudiging van het aantal onthaalvragen sinds de opstart. Dit bewijst in de eerste plaats dat de Huizen van het Kind een noodzakelijke aanvulling zijn voor gezinnen met opvoedingsvragen. Is er nog ruimte voor verbetering? Jazeker. We willen met ons aanbod meer gezinnen met oudere kinderen bereiken. De algemene bekendheid van de Huizen is een werkpunt. Daarom lanceren we binnenkort een brede imagocampagne en een nieuwe, meer toegankelijke website.  

De stad is een prikkelende omgeving vol nieuw leven, mogelijkheden en uitdagingen. Het is een voorrecht hier kinderen te zien opgroeien. We willen ouders hierin handvatten bieden dankzij een warm netwerk van betrokken partners. Onze Huizen van het Kind vormen hiertoe het perfecte sluitstuk. Ieder kind verdient het op te groeien in een betrokken stad. 

Tom Meeuws

Antwerps politicus voor sp.a, en als schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, gelijke kansen, sociale economie, leefmilieu en erediensten. Hij is ook voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Diensten.