Allemaal opvoeders

Auteur :

NJI

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Ouderschap en opvoeden

Type :

Document


Korte beschrijving:

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de website Allemaalopvoeders.nl gelanceerd. 'Allemaal opvoeders' wil zeggen dat iedereen, of je nu ouder bent of niet, verantwoordelijk is voor het opvoeden van kinderen in de eigen omgeving. Op de website kunnen gemeenten en beroepskrachten in de jeugdsector informatie vinden over formele en informele netwerken rond gezinnen - in de buurt, rond de school of langs de zijlijn van het sportveld. Daarnaast besteedt de website aandacht aan de versterking van deze netwerken. Voorbeelden van activiteiten om informele netwerken te versterken zijn het organiseren van huiskameravonden, inloopochtenden, en straatspeeldagen.

De komende twee jaar onderzoeken twaalf gemeenten hoe ze informele steun rond gezinnen kunnen versterken, en hoe het Centrum voor Jeugd en Gezin daar een rol in kan spelen. De gemeenten worden daarbij ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Utrecht.

Meer informatie: Allemaalopvoeders.nl

Reageer op dit artikel
6 + 1 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.