Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg

Auteur :

T.van Yperen

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Over de vraag hoe de jeugdzorg verbeterd kan worden verschillen deskundigen van mening. In dit onderzoek staan drie vragen centraal: Wat weten we - op basis van onderzoeksliteratuur - over de verhouding tussen de werkzaamheid van algemene factoren in de hulpverlening en die van specifieke methodieken? Wat is de stand van de discussie over de weging van de algemene factoren en de specifieke methoden in dat verband? Kunnen hulpverleners het beste investeren in algemene hulpverleningsprincipes of in specifieke methodieken?