'Al praten ouders het liefst met gelijkgezinden...'

...toch is het belangrijk dat ze verhalen doorkrijgen van mensen in andere situaties

door Ine Van Elskens - Gezinsbond

 

Gezinnen samenbrengen en ondersteunen, dat is wat de Gezinsbond doet. Door gezinsactiviteiten maar ook door lobbywerk willen we onze samenleving kind- en gezinsvriendelijker maken. We zijn er vooral ook voor àlle gezinnen, in elke fase van het leven. Als sociaal-culturele vereniging vinden we het belangrijk ontmoetingskansen te creëren. Het zijn kansen om sociale netwerken én de draagkracht van gezinnen te versterken. Ouders kunnen elkaar erkenning, steun of een klankbord bieden, en ze krijgen bovendien de kans om met verschillen te leren omgaan. Want ook al praten ze het liefst met gelijkgezinden, toch is het belangrijk dat ze verhalen doorkrijgen van mensen in andere situaties. Zo groeit het begrip voor de diversiteit aan opvoedingssituaties. 

Een Huis van het Kind zien wij als een sterke partner om de afstand tussen gezinnen te verkleinen. Verschillende organisaties bereiken verschillende doelgroepen. Een vereniging waar armen het woord nemen samen met een afdeling van de Gezinsbond, een consultatiebureau samen met een CLB: door de mix van partners bereik je meer mensen. De samenwerking tussen partnerorganisaties kan ook gestimuleerd worden. Zo zijn er voorbeelden van Huizen van het Kind waar partners via een partnersubsidie aangemoedigd worden om een activiteit samen te organiseren. 

Het aanbod voor gezinnen zit vaak sterk verspreid. Dit betekent dat gezinnen mobiel moeten zijn. Bovendien bemoeilijken de verschillende locaties het om relaties met andere gezinnen op te bouwen. Een Huis van het Kind bundelt het aanbod, waardoor het overzichtelijk wordt en je overaanbod vermijdt. Bovendien zitten verschillende organisaties soms op één locatie: dat verhoogt de herkenning, en maakt het ook mogelijk dat ouders elkaar terugzien op een volgende activiteit. Door met meerdere organisaties samen te werken, zijn er bovendien heel wat mogelijkheden om in te zetten op hiaten in het aanbod. Doelgroepen of onderwerpen die niet aan bod komen, kunnen zo toch de nodige aandacht krijgen.  

Dit betekent niet dat een Huis van het Kind een groot gebied moet overspannen. We zien net de kleinschaligheid als een meerwaarde. Wil je de banden versterken tussen mensen uit de buurt, dan is het belangrijk dat een Huis van het Kind ook in die buurt is gelegen. Op een plaats die toegankelijk én herkenbaar is voor de gezinnen uit de directe omgeving. In de woorden van een van de afdelingen: ‘Onze laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten bieden voor ouders en kinderen een opening om nieuwe contacten te leggen en ervaringen te delen. Ook na de activiteit blijven gezinnen regelmatig hangen voor een gezellige babbel. Hierdoor bieden we een inspirerend aanbod en versterken we de sociale cohesie.’