Actieplan Samen tegen Schooluitval

Auteur :

Vlaamse Regering

Jaar van publicatie :

2016

Type :

Document


Op Vlaams niveau is beslist om een actieplan Samen tegen Schooluitval uit te voeren, opgesteld volgens het Europees referentiekader.

Het actieplan bevat:

  • Acties die de problematiek in kaart brengen
  • Coördinerende acties
  • Preventieve acties
  • Acties voor interventie zodra een leerling het leerplichtonderwijs dreigt te verlaten
  • Compenserende acties voor jongeren die ongekwalificeerd uitvallen