Aankondiging onderzoek brussen en kinderen van een suïcidaal gezinslid

  • 3 juni 2021

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen is gestart met een onderzoek naar de noden en ervaringen van broers/zussen/kinderen van iemand die aan zelfdoding denkt. Hulpverlening en suïcidepreventie werken vaak voornamelijk rond het mentaal welzijn van de persoon die zelfmoordgedachten heeft, maar ook de overige gezinsleden ondervinden hier gevolgen van en zij krijgen vaak minder aandacht.

We geloven dat dit onderzoek bijzonder relevant en nodig is. Ook geloven we dat deelname aan dit onderzoek, naast een maatschappelijk meerwaarde, ook voor de deelnemer een meerwaarde kan zijn. Deelnemers krijgen de gelegenheid om hun verhaal te doen niet enkel vanuit het perspectief van ‘slachtoffer’ of ‘hulpvrager’ maar ook als ervaringsdeskundige.

Om dit te onderzoeken wil Alexandre Reynders, onderzoeker aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappenin gesprek gaan met kinderen, jongeren en jongvolwassen (8 tot 24 jaar) die een broer/zus of ouder hebben die aan zelfdoding denkt.

Wil je dit onderzoek bekendmaken onder de collega’s die in contact komen met de doelgroep en de doelgroep zelf? Je kan een flyer afprinten om mee te geven aan geïnteresseerden. Geïnteresseerden kunnen bijkomende informatie over het onderzoek vinden via https://www.kcgezinswetenschappen.be/nl/deelname-onderzoek  

Het onderzoek loopt tot eind 2021. Het onderzoek werd positief beoordeeld door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van de KULeuven en wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid in het kader van het Suïcidepreventiebeleid.