Aandacht voor gezinnen na Corona

Op deze pagina bundelen we info over het extra ondersteunen van gezinnen, al dan niet in kwetsbare situaties. Je vindt info over:

 • hoe gezinnen de coronaperiode beleefd hebben
 • nieuwe mogelijkheden in dienstverlening in en na corona- tijden
 • extra noden van gezinnen
 • instrumentele maatregelen  waar gezinnen recht op hebben in coronatijden
 • opiniestukken en inspirerende artikels

Waarom we geen afstand mogen nemen van het sociale

Naomi Geens schreef een blog op haar eigen website. Een pleidooi om het belang van ontmoeten niet uit het oog verliezen, en het 'nieuwe normaal' niet als vanzelfsprekend te beschouwen. We delen hem graag hier.

Online dienstverlening

Op de themapagina brachten we informatie en handleidingen e.a. bij elkaar. Neem een kijkje en laat je ondersteunen bij het opzetten van online dienstverlening in (en na) corona-tijden.

De signalenbundel van het Netwerk tegen Armoede

Van bij de start van de coronacrisis verzamelde het Netwerk tegen Armoede signalen en getuigenissen over de impact op het leven van mensen in armoede in een signalenbundel. De verenigingen waar armen het woord nemen moesten hun dagelijkse werking aanpassen. Ze gingen aan de slag met alternatieven om mensen in armoede te blijven bereiken en ondersteunen.

De signalen en ervaringen werden verzameld in de Signalenbundel 2.0 in zeven thema's:

 1. Inkomen
 2. Sociaal isolement en vrije tijd
 3. Communicatie en toegankelijkheid
 4. Zorg en gezondheid
 5. Onderwijs
 6. Wonen
 7. Lokaal beleid

Ondersteuningsvragen

De coronacrisis heeft invloed op heel levensdomeinen. Ook financieel verandert de gezinssituatie soms drastisch. De officiële overheidswebsite geeft een overzicht van veel gestelde ondersteuningsvragen en verwijst door naar de juiste instanties.

Recht op zorgeloze en zinvolle vrije tijd voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

Na de eerste lockdown in maart bood de zomer wat ademruimte om het gewone leven terug te hervatten. Het vroeg extra aandacht om er samen voor te zorgen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen niet uit de boot vielen. Deze aandachtspunten zijn interessant om in je achterhoofd te houden bij elke actie die je onderneemt om kinderen en jongeren toe te leiden naar een vrijetijdsaanbod.  

Inloopteam Zuidrand in gesprek met gezinnen

Inloopteam Zuidrand sprak met ouders die leven in kwetsbare omstandigheden over hun ervaringen tijdens de Corona periode. Een grote waaier van verhalen en belevingen kwam naar boven. Een bloemlezing.