Aanbod in je Huis voor ouders van jongeren

Ook ouders van jongeren hebben ondersteuningsbehoeften, maar hoe bereik je deze gezinnen en welk aanbod zet je in.

Vragen van de groep

 • Welke initiatieven bestaan er voor ouders van tieners? Hoe dit aanbod uitbreiden?
 • Hoe de doelgroep ouders van tieners en jongeren bereiken?
  Bijv als er geen secundaire school is in je gemeente, als jeugddienst focust op speelpleinwerking of als er geen reactie komt op bestaand aanbod.
 • Wat zijn de noden bij ouders en bij tieners?
 • Hoe jongeren zelf betrekken en bereiken? 

Behoeften van ouders met tieners

 • Inhoudelijke vragen:

  • over tienerzwangerschap (vbv. contactverbreking partner, adviezen school over aanpak, …)
  • over gebruik van sociale media (gebruik zelf maar ook de randvoorwaarden, vb. vanaf welke leeftijd), GSM
  • over gedrag van jongeren (ontwikkeling en omgang). Wat is (niet) normaal gedrag (vb. overdreven afhankelijkheid aan ouders)? Over zelfstandigheid: (kinderen die op kot gaan) maar ook de rol van vader/moeder.
  • over school: hoe studeren, veranderen studierichting.
  • over communicatie: conflicten in huis, grenzen stellen
  • over familie: nieuw samengestelde gezinnen, scheiding
  • over cultuurverschillen: vragen over radicalisering, hoe omgaan met opmerkingen over migratieachtergrond
 • Ouders willen antwoord op vraag of gerichte doorverwijzing zodat ze effectief geholpen worden
 • Praktische vragen:
  • nood aan buitenschoolse opvang +12 jaar
  • nood aan financieel haalbare vrijetijdsbesteding voor +12 jaar (werking jeugdbeweging vanaf 16j)

Elementen die er mee voor kunnen zorgen dat aanbod succesvol is

 • interessant thema’s (gaming, opvoedingsondersteuning, huiswerkbegeleiding-Katrol
 • aanbod: vrije tijdsaanbod +12jaar, interactie ouder/kind
 • bekende spreker uitnodigen
 • hoe het aanbod wordt georganiseerd (met partner, groepsbijeenkomsten)
 • welke begeleiding ? integrale begeleiding, individuele begeleiding (op maat of vb. jeugdwerker die bij hangjongeren hangt), via ouderwerking, buurtwerking (buurtvereniging)
 • per doelgroep (vb. moeders of vaders van tieners)

Inspirerende voorbeelden over hoe je gezinnen kunt bereiken

 • werken via bestaande kanalen: bestaande oudergroep (via HvK) opdracht gegeven om per ouder 3 extra ouders te “ronselen”
 • interessante partner: JAC, babysitdienst gezinsbond
 • spreekuur opvoeden: gelijktijdig spreekuur vrije tijd organiseren
 • Thema’s: goed kiezen, interessante of creatieve vorming of activiteiten organiseren via gezinsbond: kookwedstrijd, aanbod alcohol en drugs is minder uitnodigend
 • vb geen vorming over  gezonde voeding, wel koken op kot (what’s in a name?)
 • Nadenken over bekendmaking: Aan huis gaan (kleine gemeenten) om behoeften van ouders te leren kennen (bij vb. overgang basis naar secundaire school) of werken met brugfiguren, flyeren op markt
 • Werken aan public relations van HvK: Ongelukkig gekozen naam: Huis van het Kind: sluit groep uit, is drempel/barrière.
 • extra logo/apart label (OO10) in Antwerpen voor (ouders van) tieners
 • tip om activiteiten apart te clusteren, segmenteren of eigen naam te geven vb. HvK Genk: naam campus O3
 • investeren in de samenwerking! uniforme communicatie naar buitenwereld (alle activiteiten onder zelfde logo bekend maken, huisstijl behouden)
 • nu nog low profile: niet veel media-aandacht, Vlaamse campagne voeren om bekendheid op te trekken. Nu al veel ondersteuning bij opstarten, nood aan ondersteuning vij bekendmaking
 • Via onderzoek nagaan wat de noden van de ouders zijn en eigen aanbod bekend maken (geen sociale kaart wel overlopen wat de voordelen voor de gezinnen zijn)
 • Aanwezigheid op oudercontacten middelbare school of open deurdagen school ? Werkt niet in de praktijk
 • Investeren in de samenwerking partners die met jongeren werken (zoals CLB)? Is goed voor individuele begeleiding minder om activiteiten te organiseren.
 • Verantwoordelijkheid bij jongeren te leggen? Subsidies koppelen aan initiatief genomen door de jongeren (vb. organiseren verkiezingscampagne)

Welk aanbod is er?

 

front magazine ouders van jongeren

Hoe verder?

Meer weten?
Neem alvast een kijkje op de Themapagina ondersteuning aan ouders met jongeren of in het documentatiecentrum

Wil je deel uit maken van het netwerk ouders met jongeren, op de hoogte blijven van deze projecten van EXPOO en/of meewerken: klik dan even door naar Netwerk ouders met jongeren en laat het ons weten via info@expoo.be

 

ouders van jongeren