Aan de slag: Hoe een samenwerking opzetten?

Hoe een samenwerking opzetten?

Om een samenwerking op te zetten is het belangrijk om zicht te krijgen op de verschillende actoren die werkzaam zijn rond preventieve gezinsondersteuning in jouw regio.

Welk aanbod heeft deze organisatie, tot welke doelgroep richten zij zich?

 • Kijk hiervoor ook sector-overschrijdend, vb. gezondheid, onderwijs, jeugd,…
 • Probeer aansluiting te vinden bij bestaande overlegstructuren
 • Indien mogelijk kan je ook intergemeentelijk samenwerken. Zorg voor een lokaal aanspreekpunt die een brug kan zijn naar het lokaal sociaal beleid.

Als je bepaald hebt welke spelers je rond de tafel moet hebben, is het belangrijk om na te gaan of je de juiste mensen rond de tafel hebt gekregen. Hebben de deelnemers een mandaat of moeten ze telkens terugkoppelen naar hun organisatie?

Opdracht:

 • Teken jouw Huis van het Kind.
 • Wie zijn de Partners?
 • Wie zijn de personen?
samenwerken kaart

Bron: Pronet - Arteveldehogeschool Gent

Tips om een (start)vergadering op te zetten.

 • De startvergadering is best meteen een schot in de roos. Daarom is het net zo belangrijk om goed voorbereid als resultaatsgericht te werk te gaan.
  • Een goede voorbereiding is de helft van het werk:
  • Bereid de vergadering eventueel voor met een kerngroep
  • Werk met methodieken
  • Zorg dat er meer op de agenda staat dan informatieoverdracht
  • Vergader niet vaker dan nodig
 • Zet de deelnemers aan het werk:
  • Gebruik verschillende methodieken
  • Sluit het overleg af met afspraken
  • Begin je volgende vergadering met deze afspraken
 • Bewaak de betrokkenheid:
  • Is de agenda voor iedere deelnemer relevant?
  • Deel grote groepen op in werkgroepjes
  • Spreek mensen aan op hun deskundigheid
  • Vraag je af waarom mensen afwezig blijven
 • Koppel het aangename aan het nuttige
  • Met koffie en koekjes is het leuker werken
  • Stel je agenda aantrekkelijk op
  • Stoffeer de vergadering met voorbeelden en/of materialen
  • Als je leuke reacties van ouders krijgt, van het beleid… deel deze dan op de vergadering