Aan de slag: Fasen en dynamiek in een samenwerking

Blik naar het verleden: Historielijn van jouw netwerk:

Schets de evolutie van hoogtes en laagtes van het samenwerkingsproces rond jouw Huis van het Kind

Horizontale as = evolutie in de tijd

Verticale as= mate van succes

Vb.

historielijn samenwerken

Heb je periodes van succes ervaren? Wanneer liep het moelijker?

  • Wat waren de pieken? Benoem die momenten. Wat of welke gedrag/actie heeft gemaakt dat jullie tot deze succeservaring zijn gekomen?  
  • Wat heeft gemaakt dat je als netwerk uit dieptepunten bent geraakt?
  • Wat leer je hieruit? Als individu, als organisatie, als netwerk?

 

Blik naar het heden: waarderen vragen

… Netwerk

  • Als je aan deze groep een pluim of trofee zou geven, waarvoor zou dat dan zijn?
  • Wat was jullie mooiste succeservaring en wat heb je daar als groep uit geleerd?
  • Hebben jullie voorbeelden van hoe je als groep uit moeilijke situaties bent geraakt?

… Organisatie

  • Wat betekent dit netwerk voor jouw organisatie? Wat zou jouw organisatie missen indein ze hier geen deel meer van zou zijn?
  • Doet men in deze samenwerking dingen anders dan in je eigen organisatie?

… Individu

  • Stel dat je een afscheidsbrief schrijft t.a.v. het bestuur van dit samenwerkingsverband: wat schrijf je er in over wat dit voor jou betekend heeft en wat jij hier hebt geleerd?

Bron: Opstaele, V., Naert, L. & Bonne K. (2014). Verbindend leren. Onderzoek naar leren in samenwerkingsverbanden vanuit individueel, organisatie- en netwerkperspectief - In: Praktijkboek kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen. Brussel, VVSG / Politeia