Aan de slag: Brillen om naar een samenwerking te kijken

Doelstelling:

Verschillende invalshoeken om naar samenwerking te kijken bespreken.

Partners in een samenwerking hebben meestal 1 of 2 brillen op. Via deze oefening kan je bespreken hoe je naar de samenwerking kijkt, dit kan een samenwerkingsklimaat creëren bij een startende samenwerking of ook in een later proces.

Opdracht:

Met welke bril kijk ik naar de samenwerking?  Welke bril heb ik op? En mijn partners?

  • Utilitaire bril: Wat levert me op om hier samen te werken? Welke projecten kunnen we realiseren door samen te werken?
  • Politieke bril: Wie heeft macht of invloed? Hoe kunnen we dit positief inzetten?
  • Zingevende bril: Welke visie/waarden leven rond de tafel en kunnen we samen maatschappelijk meerwaarde creëeren?
  • Relationele bril: Hoe zitten de onderlinge relaties? Hoe kunnen we verbinding creëren?

Bron: R. De Wulf, P. Bracke & M. Verhaeghe. (2005). Netwerken en samenwerken van zorgarganisaties. Lannoo Uitgeverij