Aan de slag: belangen in een samenwerking

Belangen op drie niveaus:

Doelstelling:

Door de belangen op individueel, organisatie en netwerkniveaus zichtbaar te maken kan je tot een gemeenschappelijk belang komen.

Opdracht:

Nodig iedere partner uit om onderstaande vragen voor zichtzelf te beantwoorden:

  • Wat is het belang van jouw organisatie? Wat maakt dat jouw organisatie tijd en energie wil steken in deze samenwerking?
  • Wat is het belang van het netwerk als geheel: welke meerwaarde, welke voordelen kunnen gecreëerd worden door samen te werken?
  • Wat is jouw individueel belang als persoon in deze samenwerking? Wat levert het voor jou op om hier deel van uit te maken?

Durf dit samen te bespreken in een open gespreksvorm:

  • Doe een uitwisselingsronde, kies een gespreksmethode die het accent verlegd van discussie naar dialoog.
  • Luister en ga niet direct in discussie, je kan wel verduidelijking vragen. Zoek naar de beweegreden voor bepaalde belangen en standpunten.
  • Ga uit van interesse en respect voor elkaars belangen
  • Schort je oordeel over het belang van een ander op

Bron: Pronet - Arteveldehogeschool