Aan de slag

Tool - Zicht op lokale noden en behoeften

De doelstelling om samen zo goed mogelijk gezinnen te ondersteunen, betekent dat een Huis van het Kind zich moet afstemmen op de noden en behoeften van gezinnen, en op wat gezinnen als ondersteunend ervaren.
Door (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren, buurtbewoners, werkveld- en beleidsactoren enz. te bevragen en te betrekken in je werking, krijg je zicht op de lokale behoeften. 

Deze module ondersteunt samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind om lokale behoeften in kaart te brengen en om de bevindingen terug te koppelen naar ouders, burgers, beleidsmedewerkers enz.

Praktijkbeschrijvingen

Er bestaan verschillende manieren om ouders en opvoedingsverantwoordelijken te ondersteunen bij de opvoeding. Hier vind je een overzicht, beschrijving en onderbouwing van praktijken die in Vlaanderen en Brussel worden ingezet.

Opvoedinformatie

Op Groeimee.be vind je kwaliteitsvolle informatie over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. De informatie is op maat van ouders en kan je ook in je eigen communicatie gebruiken. 

Kwaliteitswijzer

De kwaliteitswijzer helpt nadenken bij het samenstellen van aanbod opvoedingsondersteuning in je Huis van het Kind. 
Aan de hand van 9 criteria kan je in dialoog gaan en reflecteren over het aanbod.

De kwaliteitswijzer is een download die je online kunt invullen. Je kan het ook als geheel of per criterium afprinten.

Samen lokaal verschil maken voor gezinnen, kinderen en jongeren

Gezinnen, kinderen, jongeren leven en groeien op in een complexe maatschappelijke context. Die complexiteit is boeiend en zorgt tegelijk voor uitdagingen en vraagstukken zoals kinderarmoede, laaggeletterdheid, schooluitval, integratie… Ook de drempels naar voorzieningen verlagen, blijft een aandachtspunt.
Allemaal zaken die te complex zijn om met één beleidsmaatregel of door één actor aan te pakken. 

Het inspiratiepakket 'Samen lokaal verschil maken voor gezinnen, kinderen en jongeren' wil je gids zijn om lokaal het verschil te maken voor gezinnen, kinderen en jongeren. Geïntegreerd werken als middel om impact te realiseren voor gezinnen, kinderen en jongeren.

Methodiekendoos Ouders in Huis en Kids in Huis

'Ouders in huis' biedt methodieken die je kan inzetten in het participatieproces dat je met ouders aangaat. Deze methodiekendoos bevat twee concrete werkvormen om ouders een stem te geven in de werking van het Huis van het Kind: de thematische methodiek en de aanbodtoets.

'Kids in Huis' is de uitbreidingsset bij Ouders in Huis. Deze doos bevat werkvormen om te werken met teams rond kinderparticipatie en werkvormen om met kinderen zelf aan de slag te gaan.

Hulpmiddelen Pedagogisch Adviseren

In het pakket 'Hulpmiddelen voor pedagogische adviesgesprekken' vind je leidraden, observatiekaarten, planners,... die je kan inzetten bij je pedagogische adviesgesprekken met ouders.

EXPOO-Tv

EXPOO verzamelt kennis & praktijken in woord en beeld. Hier vind je alle video’s die EXPOO gemaakt heeft. Gebruik ze vrij ter inspiratie.