25 jaar Kinderrechten- commissariaat

  • 23 juni 2022

Donderdag 30 juni viert het Kinderrechtencommissariaat zijn 25e verjaardag met een academische zitting in het Vlaams Parlement. Het wordt een mix van ernst en feest.

De drie kinderrechtencommissarissen van die 25 jaar blikken voor- en achteruit. Samen met internationale kinderrechtenexperten kijken we over het muurtje. Hoe gaan andere landen om met kinderrechten? Wat is er nodig?

De 'founding mothers' van het Kinderrechtencommissariaat vertellen over 1997, het jaar waarin alles begon. In gesprek met Vlaamse volksvertegenwoordigers zoomen we in op de uitdagingen voor kinderrechten in Vlaanderen vandaag.

Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans opent de zitting en minister Benjamin Dalle sluit af. Leerlingen van Kunsthumaniora Brussel zorgen voor de muzikale noot en achteraf toosten we bij een glas. Xavier Taveirne modereert.

Meer info en inschrijven.