… De kracht zit erin samen te willen veranderen…

Wanneer ouder-kind relaties onder vuur komen te staan, wanneer symptomen bij het kind/de jongere optreden is hulp nodig. Soms is er nood aan geestelijke gezondheidszorg. Kinderen en jongeren helpen betekent werken met/in hun leefcontext en vereist actieve betrokkenheid.

Het gaat erom de zorg te verbeteren, de ouderlijke verantwoordelijkheid aan te moedigen met herstel als doel. Werken naar verandering in bestaande (ouder-kind) relaties zonder deze te diskwalificeren gebeurt best binnen een "zorgend" systeem dat hen helpt hun eigen krachten te ontdekken en te bouwen aan goede herinnering voor later.

Video-presentatie