Wijkgerichte Netwerken

Traject met pioniers wijkgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen

Op vele plaatsen in Vlaanderen en Brussel wordt er al nauw samengewerkt in netwerken voor kinderen en gezinnen op wijk- of buurtniveau. Dit gebeurt nu vaak onder de hoed van een Huis van het Kind of vanuit andere lokale netwerken (netwerk armoedebestrijding, brede school,…). 

Vanuit de  Kind en Gezin- Conferentie De Toekomst is Jong kwam de aanbeveling om een referentiekader voor wijkgerichte netwerken te ontwikkelen van onderuit. 

Minister Van Deurzen steunt deze aanbeveling en hij wil zo de dynamiek op buurt/wijkniveau stimuleren en versterken.  Zo’n gedeeld referentiekader kan ondersteunend zijn om op wijkniveau samen te werken aan een rijke omgeving voor alle kinderen en hun gezinnen waarin participatie van kinderen en ouders een van de kernelementen vormt. Dit kan ook bijdragen tot het verduurzamen van de dynamiek binnen de Huizen van het Kind in Vlaanderen en de noodzakelijke aandacht hierin voor een geïntegreerd netwerk tot op het niveau van een wijk.

Aanpak

10 pionier-wijkgerichte netwerken werden gezocht en bijeengebracht in een platform dat bottom up een referentiekader wijkgerichte netwerken zal uitwerken: Deurne Noord, Gent, Genk, Lokeren, Eeklo, Leuven, Merksplas, Brussel, Dilbeek en Boom.

Van elk pioniersnetwerk werd naast de trekker ook een lokale partner van het netwerk uitgenodigd (oa samenlevingsopbouw, buitenschoolse kinderopvang, wijkregisseur, regioverpleegkundige K&G,…). Bij het uittekenen van het referentiekader werd vertrokken van de uitgangspunten van Jong & overal Thuis. Hierin staat participatie van kinderen en hun gezinnen centraal. http://www.kindengezin.be/img/Eindrapport-jong-en-overal-thuis.pdf http://www.kindengezin.be/img/eindrapport-jong-en-betrokken.pdf.

Op 9 mei 2017 ging de kick off met de pioniers door. Op een intensieve 2-daagse in juni, gingen de pioniers op bezoek bij elkaar en werkten ze opdrachten, kernprincipes en bouwstenen van een wijkgericht netwerk uit in een eerste draft-referentiekader. Dit wordt nog aangevuld met aanbevolen praktijken op netwerkniveau. Na de zomer staat de verrijking van het resultaat van het bottom uptraject door brede groep van stakeholders gepland. 

Blik op de toekomst

De doelstelling is om tegen eind 2017 tot een referentiekader wijkgerichte netwerken te komen.