Wie is wie?

Het EXPOO-team bestaat uit:
Annelies Bergmans, Vera Bossuyt, Kirsten De Saeger, Sofie Eerlings, Katrijn Kelchtermans, Nele Travers.

 

Kirsten De Saeger

Kirsten portret

 • ​Opleiding: Master in de pedagogische wetenschappen

 • Achtergrond: Landelijke Kinderopvang; Kraamzorg Landelijke Thuiszorg
 • Contactpersoon voor: Huizen van het Kind, thema's prenataal ouderschap en sociale cohesie
 • kirsten.desaeger@expoo.be

Nele Travers

Nele portret

 • Opleiding: Master in de pedagogische wetenschappen
 • Achtergrond: pedagogisch verantwoordelijke in de Bijzondere Jeugdzorg; opvoedingsconsulent; stafmedewerker Kind en Gezin (kindermishandeling en opvoedingsondersteuning)
 • Verantwoordelijke bij EXPOO
 • Contactpersoon voor: Huizen van het Kind, thema's scheiding, migratie en cultuursensitieve dienstverlening, vaders, inclusie
 • nele.travers@expoo.be

Annelies Bergmans

Annelies portret
 • Opleiding: Maatschappelijk assistent
 • Achtergrond: coördinator dienst voor onthaalouders, stafmedewerker kinderzorg Reddie Teddy, pedagogische coach in de Kinderopvang
 • Contactpersoon voor: Opvoedthema's, Groeimee.be, sprekersdatabank en Week van de Opvoeding
 • annelies.bergmans@expoo.be

Sofie Eerlings

Sofie portret
 • Opleiding: Master in de talen: Nederlands - Engels
 • Achtergrond: leerkracht en coördinator opvoedingsondersteuning Brussel
 • Contactpersoon voor: Vormingen,  Opvoedingsondersteuning, Ouders van jongeren, Nieuwe Autoriteit, 
 • sofie.eerlings@expoo.be

Katrijn Kelchtermans

katrijn
 • Opleiding: Master sociologie
 • Achtergrond: Coördinator in schoolopbouwwerk, wijkgezondheidscentrum en Limburgs Steunpunt Opvoedingsondersteuning
 • Contactpersoon voor: Participatie, Proportioneel Universalisme en Huizen van het Kind
 • katrijn.kelchtermans@expoo.be

Vera Bossuyt

EXPOO Vera
 • Opleiding: Secretariaat Talen
 • Achtergrond: Pers en mediaondersteuning, ondersteuning woordvoerder Kind en Gezin
 • Contactpersoon voor: online platform opvoedingsondersteuning Groeimee.be
 • vera.bossuyt@expoo.be

Reflectiegroep

Minimaal drie keer per jaar komt een reflectiegroep samen. Deze reflectiegroep heeft drie functies:

 1. De reflectiegroep houdt de vinger aan de pols wat betreft maatschappelijke evoluties inzake opvoeden en opvoedingsondersteuning. De reflectiegroep stimuleert een brede en innovatieve invulling van opvoedingsondersteuning zodat opvoedingsondersteuning blijft aansluiten bij de behoeften van ouders en kinderen.
 2. De reflectiegroep  bewaakt de kwaliteit van EXPOO’s dienstverlening, de wetenschappelijke onderbouwing en de maatschappelijke relevantie van opvoedingsondersteuning.
 3. Opvoedingsondersteuning wordt niet gerealiseerd vanuit één partner. Daarom richt EXPOO zich tot een zo ruim mogelijk ‘werkveld’. De reflectiegroep is  een overlegplatform waar kennis en expertise van verschillende partners samenkomen om zo te komen tot een helikopterzicht op opvoeden en opvoedingsondersteuning. 

De reflectiegroep is een vaste groep mensen, maar naargelang het thema van het overleg kunnen er extra experten worden uitgenodigd. De leden van de groep nemen deel vanuit persoonlijke expertise en niet als vertegenwoordiger van organisaties, maatschappelijke domeinen of sectoren.

Volgende personen zijn vaste leden van de reflectiegroep:

 • Mieke Santermans, Klasse voor ouders
 • Yves Debbaut, afdelings PGO Kind en Gezin
 • Valerie De Coen, Thuishulp vzw
 • Veerle De Vliegher, afdeling kinderopvang Kind en Gezin
 • Hilde Haerden, Opvoedingswinkel Genk
 • Inge Kinnaer, algemeen directeur Kind en Gezin
 • Kristien Nijs, Odisee, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
 • Ivan Pauwels, provinciale afdeling Kind en Gezin
 • Leen Ackaert, Kinderrechtencommisariaat
 • Ludo Serrien, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
 • Hilde Timmermans, Gezinsbond
 • Karla Van Leeuwen, Universiteit Leuven
 • Dirk Van Noten, Vereniging van Vlaamse Provincies en voorzitter OCMW Heist-op-den-Berg
 • Ellen De Boeck, De Ambrassade