Werken met groepen: Nieuwe Autoriteit

In samenwerking met Sven Bussens (Oplossingsgericht Centrum) ontwikkelde EXPOO een methodiek voor professionelen ter ondersteuning van ouders met jongeren. Deze driedaagse is een praktische training om de methodiek te implementeren in de eigen voorziening.

We bieden deze 'Train de Trainer' voor professionelen aan om met oudergroepen te werken vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen de Preventieve Gezinsondersteuning. De oudergroepen richten zich tot ouders van jongeren met opvoedingsonzekerheid en/of -spanning in dagelijkse opvoedingssituaties.  

De training werkt met als leidraad het uitgebreide handboek Waakzaam zorgen voor tieners voor vormingsreeksen met ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. De vormingsreeksen kunnen in groep georganiseerd worden, tegelijkertijd zijn de praktische uitwerkingen en taal ook uitermate geschikt om individuele ondersteuning te bieden aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken.

Vanuit het oplossingsgerichte metamodel en Haim Omers opvoedingsconcepten ‘nieuwe autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’, bieden de krachtgerichte ouderbijeenkomsten handvatten voor de dagelijkse opvoeding en de stressvolle situaties die hiermee soms gepaard gaan. Hierbij wordt de focus gelegd op begrenzing vanuit nabijheid en zorg, met voortdurende aandacht voor de positieve relatie tussen opvoeder en jongere. ‘Waakzaam zorgen voor tieners’ is verschenen bij Owl Press (Borgerhoff & Lamberigts) en kost 35,00 euro. Je kan deze aankopen wanneer je deze train-de-trainer volgt.

In het handboek worden de ouderbijeenkomsten concreet, per sessie uitgewerkt en toegelicht met aandacht voor:

  • Theoretische achtergronden en technieken eigen aan het concept van de Nieuwe Autoriteit
  • Concrete technieken en methodieken om de inhouden aan te brengen en ouders uit te nodigen tot inbreng en reflectie vanuit de eigen context 
  • Praktijkervaringen en implementatiemogelijkheden binnen de werkcontext van de 'trainers'
  • Het installeren van een veilig en constructief groepsklimaat *

Let op!

Ervaring in het werken met groepen is vereist om de driedaagse training te volgen. Heb je hierin weinig ervaring? Dan kan je vooraf  bij ons de vorming 'Werken met groepen: Groepsdynamica' volgen.

Vragen of meer informatie
EXPOO
+32 2 533 13 43
Betalingsgegevens

Rekeningnummer: BE27 3751 1172 4073

Ondernemingsnummer: BE 0886 886 638

Organisator
Expoo
oplossingsgerichtcentrum_logo
Data

Woensdag 13 maart, vrijdag 15 maart en vrijdag 22 maart 2019, telkens van 9u30 tot 16u30 (onthaal vanaf 9u) in BRUSSEL.

DEZE VORMING IS VOLZET

Locatie

Kind en Gezin-academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Trainer

Sven Bussens, Oplossingsgericht Centrum

Sven Bussens
Prijs
  • Deelnameprijs voor deze driedaagse training bedraagt 315€ (broodjeslunch inbegrepen) ZONDER aankoop van de publicatie.
  • Deelnameprijs voor de driedaagse training MET aankoop van de publicatie Waakzaam zorgen voor tieners bedraagt 345€ (broodjeslunch inbegrepen).