Werken met groepen: Nieuwe Autoriteit

In samenwerking met VCOK en Sven Bussens (HoGent) ontwikkelde EXPOO een methodiek voor professionelen ter ondersteuning van ouders met jongeren. Deze driedaagse is een praktische training om de methodiek te implementeren in de eigen voorziening.

We bieden deze 'Train de Trainer' voor professionelen aan om met oudergroepen te werken vanuit het concept Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen de Preventieve Gezinsondersteuning. De oudergroepen richten zich tot ouders van jongeren met opvoedingsonzekerheid en/of -spanning in dagelijkse opvoedingssituaties.  
Bij sommige ouders zullen de vragen naar tevredenheid op te lossen zijn, bij andere zijn deze aanleiding tot een toenemende onrust en onzekerheid. (Bron: Kousemaker). We kiezen voor ouderbijeenkomsten, omdat ouders op die manier aansluiting, kracht en inspiratie vinden in gedeelde verhalen en ervaringen.

We bieden de deelnemers een praktisch draaiboek aan voor vier ouderbijeenkomsten, waarmee ze aan de slag kunnen in de eigen dienstverlening. Het draaiboek is de leidraad in deze training.

In het draaiboek worden de ouderbijeenkomsten concreet, per sessie uitgewerkt en toegelicht met aandacht voor:

  • Theoretische achtergronden en technieken eigen aan het concept van de Nieuwe Autoriteit
  • Concrete technieken en methodieken om de inhouden aan te brengen en ouders uit te nodigen tot inbreng en reflectie vanuit de eigen context 
  • Praktijkervaringen en implementatiemogelijkheden binnen de werkcontext van de 'trainers'
  • Het installeren van een veilig en constructief groepsklimaat *

    *Ervaring in het werken met groepen is vereist om de driedaagse training te volgen. Heb je hierin weinig ervaring? Dan kan je vooraf  bij ons de vorming 'Werken met groepen: Groepsdynamica' volgen.


Volgende centrale thema's komen in de ouderbijeenkomsten aan bod:

- Het belang van een positieve ouder-kindrelatie
- Autoriteit in de dagelijkse opvoeding
- Escalatieprocessen herkennen, vermijden en ontmijnen
  Het gebruik van praktische instrumenten om (risico)situaties in te schatten en te doen wat
  werkt om (verdere) escalatie te vermijden.
- Zelfcontrole in plaats van winnen en strijden om het gedrag van het kind te controleren
- Het opnemen van een warme, waakzame zorg op maat van de situatie.
  Bijgaand een praktische flowchart om de situatie in te schatten en mogelijke, concrete interventies
  af te stemmen. Met ouders worden deze interventies uitgewerkt met aandacht voor effectieve
  communicatie vanuit henzelf en/of andere betrokkenen in de opvoeding.
- Het ritueel, de kracht en de mogelijkheden van een 'aankondiging'
- Relatiegebaren om blijvend te investeren in de warme ouder-kindrelatie
- De kracht van het 'samen opvoeden': een steunend netwerk werven, installeren en gebruiken
- Mogelijke drempels en weerstanden bij ouders en hoe je hier als begeleider respectvol kunt
  ondersteunen om deze te overwinnen.
- Werken met thuisopdrachten

Let op! Voor het geven van de ouderreeks (en het volgen van deze driedaagse training) is voorkennis van het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet vereist. EXPOO biedt aansluitend een introductiedag Nieuwe Autoriteit aan voor wie hierin nog geen andere vorming heeft gehad.

Vragen of meer informatie
EXPOO
+32 2 533 13 43
Betalingsgegevens

Rekeningnummer: BE27 3751 1172 4073

Ondernemingsnummer: BE 0886 886 638

Organisator
Expoo
Hogeschool Gent
logo VCOK
Data

Maandag 19 november, vrijdag 30 november, maandag 10 december 2018, telkens van 9u30 tot 16u30 (onthaal vanaf 9u) in BRUSSEL.

Locatie

Kind en Gezin-academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Trainer

Sven Bussens, Hogeschool Gent

Prijs

Deelnameprijs voor deze driedaagse training bedraagt 240€ (broodjeslunch inbegrepen).