Week van de Opvoeding en Jeugdhulp

De voorbije jaren heeft de jeugdhulpsector reeds heel wat stappen gezet om zijn werking positief in de kijker te zetten. Tal van voorzieningen organiseren acties – voor en door hun kinderen, jongeren en ouders – om meer aansluiting te vinden bij de samenleving, de weg naar meer wederzijds begrip. Jongeren leren dat jeugdhulp geen stigma is en dat ze steeds deel blijven uitmaken van de wereld om hen heen. En wie in aanraking komt met voorzieningen in de jeugdhulp, bv. omdat ze in de buurt wonen, zien dat jeugdhulp vooral gaat over kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke situaties, en niet over ettertjes die zware feiten plegen. Hoewel jeugdhulp hierin een specifieke opdracht heeft, blijft dit steeds ingebed in het samen werken met alle andere organisaties waar elk kind en jongere mee in aanraking komt.  

Door aan te sluiten bij de Week van de Opvoeding en op zoek te gaan naar verbindingen met andere organisaties in de buurt, wil de jeugdhulpvoorzieningen benadrukken dat opvoeden overal om dezelfde waarden draait. Het thema ‘opvoeden is samenspel’ biedt een uitgelezen kans om bestaande acties in de kijker te zetten of op zoek te gaan naar nieuwe projecten.

Meer lezen over Jeugdhulp? Bezoek de website.

Jeugdhulp